navigatie overslaan

Wat is een bewuste bestemming?

Een bewuste bestemming betekent dat groei in toerisme en recreatie in balans blijft met de leefbaarheid van de provincie en dat ondernemers de kans krijgen te groeien en een boost te geven aan economie en werkgelegenheid, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor natuur en bewoners.

Hoe meet ik een bewuste bestemming?

Het meten van een bewuste bestemming staat nog in de kinderschoenen, daarom zijn er verschillende aanpakken mogelijk. CELTH (Centre of expertise leisure, tourism and hospitality) heeft hiervoor een agenda gemaakt hoe men dit zou kunnen meten. Ook is dit onderzocht in de Metropoolregio Amsterdam waar expliciet gekeken is naar druk en draagkracht. MarketingOost heeft dit onderzocht voor het Vechtdal. Hier is dit dashboard voor ontwikkeld.