navigatie overslaan

Leefstijlen laten zien waar mensen in hun vrije tijd of op vakantie behoefte aan hebben. En wat de verschillen hierin zijn. We weten niet alleen hoe deze leefstijlen eruit zien, we weten ook waar in Nederland zij wonen.

15 miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde, die moeten niet een keurslijf in, die laat je in hun waarde. Dit werd in 1996 al door Fluitsma en Van Tijn gezongen. Zoveel Nederlanders als er zijn, zoveel unieke meningen, normen en waarden. Hoe zorg je ervoor dat je voor al deze Nederlanders, die toch je potentiële bezoekers zijn, een product gaat aanbieden of een gebied gaat inrichten waar ze zich in kunnen vinden en graag gebruik van maken.

Om de wereld te vereenvoudigen werken we in de vrijetijdssector met een doelgroepsegmentatie model: De Leefstijlvinder. Deze Leefstijlvinder helpt ons om mensen in te delen in groepen die sterk op elkaar lijken. De Leefstijlvinder maakt het mogelijk voor ondernemers om producten te ontwikkelen, voor gemeenten om gebiedsvisies te schrijven en voor communicatiespecialisten en marketeers een sterke marketingboodschap te schrijven.

Over de Leefstijlvinder

De Leefstijlvinder leert ons hoe verschillende typen mensen aankijken tegen vakantie en vrije tijd. Er zeven leefstijlen naar voren gekomen: Avontuur-, Plezier-, Harmonie-, Verbindings-, Rust-, Inzicht- en Stijlzoekers. Deze groepen zijn onderscheidend qua gedrag, waarden en behoeften met betrekking tot vakantie en vrije tijd. Hoewel iemand nooit helemaal tot één leefstijl behoort, is er meestal wel een dominante groep waar de waarden van een persoon het meest bij passen. Een beetje zoals dat ook is met politieke partijen.

Online training en advies

Wil je meer weten over De Leefstijlvinder? Volg dan de online training, deze training geeft je inzicht in de leefstijl van jouw doelgroep op het gebied van vakantie en vrije tijd. We leggen je uit op welke manieren de Leefstijlvinder een marketinginstrument kan zijn, wat de achterliggende gedachte is en welke doelgroepen er zijn. Op de website van de Leefstijlvinder kun je nog veel meer informatie en data vinden. We leggen uit hoe dit werkt en hoe andere partijen dit model succesvol hebben toegepast.

Wil je zien welke leefstijlen in welke gemeentes het meest voorkomen? Bekijk dan de website van de Leefstijlvinder. Als je een account aanmaakt (door te registreren) kun je dit tot op postcodeniveau (cijfers) terugzien. Ook kun je dan al een eerste blik krijgen op de leefstijlen binnen jouw eigen klantenbestand. Wil je nog meer weten? Dan kunt u een autorisatie aanvragen

Marketingcommunicatie

Eenvoudig gezegd: Spreek je doelgroep aan. De Leefstijlvinder kan helpen met welke zaken je moet benoemen in marketing en communicatie. Het helpt te identificeren welke tone-of-voice gewaardeerd wordt door je doelgroep. Het helpt met welke doelgroep het beste te bereiken met welke boodschap. Door inzicht in je doelgroep weet je beter welke manier van communiceren en welke communicatie uiting hierbij past. Vindt jouw doelgroep kortingsacties aantrekkelijk, of schrikt dat juist af? Zowel voor je online marketing (SEO) als voor de content op je eigen kanalen (website, brochure) kun je dit toepassen.

Productontwikkeling

Ontwikkel je aanbod door als je ideeën hebt om je product of dienstverlening aan te passen of uit te breiden eerst naar je doelgroep te kijken die je wilt bedienen. Waar hebben zij behoefte aan en wat past zowel bij jou als bij hen. Welke beleving willen zij? Zijn zij op zoek naar luxe en comfort, naar veel activiteiten en vermaak of vooral naar gezelligheid? En hoe kun jij dat bieden? Soms zijn er maar kleine aanpassingen nodig, waardoor het aanbod veel beter past.

Naar de Leefstijlvinder

Glocalities

De Leefstijlvinder is gericht op de Nederlandse vakantieganger en recreant. Voor de internationale markt heeft NBTC samen met Motivaction een ander segmentatiemodel gebruikt: Glocalities. Hier kun je zien welke type Duitse gasten je bijvoorbeeld kunt verwachten.

Hoe is de Leefstijlvinder ontwikkeld?

De Leefstijlvinder heeft als onderliggende basis het BSR Model van SAMR. Dat model deelt mensen in typen op basis van twee indelingen. We kijken naar de mate waarin iemand gericht is op het individu, versus de groep. Mensen aan de ‘ego’ kant overwegen vooral de impact op de eigen persoon bij het maken van beslissingen in hun leven. Mensen aan de ‘groep’ kant, overwegen juist meer het belang van de groep in hun beslissingen en gedrag. Daarnaast kijken we naar hoe men met emoties omgaat. Mensen aan de introverte kant van het model zijn wat meer ingetogen en houden hun emoties dicht bij henzelf. Mensen aan de extraverte kant van het model zijn juist naar buiten gericht en gaan op een open manier met hun emoties om.

Advies nodig?

Wil je weten welke leefstijl je nu met je onderneming het meest aanspreekt, dan kun je informatie hierover vinden op de website. Wil je meer informatie over hoe je deze informatie kan inzetten?

N.B. De Leefstijlvinder is een herziening en update (2018) van de Leisure leefstijlen uit 2011.