navigatie overslaan

Wat is het project Monitoring Bezoekersstromen?

Er zijn verschillende manieren om het aantal bezoekers te tellen of te monitoren. In dit project zijn er een aantal pilotregio’s waarin we deze methoden testen. Hierbij werken we onder andere met telsensoren. Deze sensoren meten alleen het aantal passanten op een bepaalde plek. We maken geen gebruik van camera’s of andere methoden waarbij iemand herkend zou kunnen worden. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met andere regio’s (in Overijssel en daarbuiten) om de ervaringen te delen.

Wat is dynamische content?

Koop je een boek, dan is de kans groot dat iemand anders met datzelfde boek precies hetzelfde te lezen krijgt. Ongeacht de dag of het tijdstip waarop die ander het boek leest. Bij dynamische content is dit anders: per lezer of moment kan content, zoals tekst en afbeeldingen, anders weergegeven worden.