navigatie overslaan

Wat betekent duurzaamheid?

Duurzaamheid is een containerbegrip, hierdoor is het lastig om exact te bepalen wat ‘duurzaamheid’ is. Binnen de vrijetijdseconomie hanteren we vaak de uitleg van de UNWTO (United Nations World Tourism Organisation): ‘Toerisme dat volledig rekening houdt met huidige en toekomstige economische, sociale en natuurlijke impact van toerisme. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van de bezoekers, de toeristische industrie, de natuurlijke omgeving en de lokale bevolking’.

Hoe duurzaam is de vrijetijdssector in Overijssel?

Hoe duurzaam de vrijetijdssector in Overijssel is, is lastig te bepalen. Hier zijn geen harde cijfers van bekend. Op dit moment zijn 26 bedrijven aangesloten bij Green Key (meest bekende duurzaamheidskeurmerk). Hiernaast zetten we bij MarketingOost stevig in op het verduurzamen van de vrijetijdssector. Dit doen we middels workshops, artikelen en whitepapers.

Hoe kan ik mijn bedrijf het beste verduurzamen en energie besparen?

Er zijn verschillende manieren hoe jij jouw bedrijf kan verduurzamen en energie besparen. Dit kan al relatief eenvoudig door aanschaf van zonnepanelen tot aan zeer groot door te denken aan een helofytenfilter. Kijk eens bij onze hand-out voor wat mogelijk goed bij jouw bedrijf past! Hierin geven we praktische tips over besparing / verduurzaming. In deze handout staan direct de subsidiemogelijkheden beschreven.

Wat vinden gasten belangrijk op het gebied van duurzaamheid?

Duurzaam toerisme wordt voor gasten steeds belangrijker, maar het is lastig te voorspellen wat ze nu exact belangrijk vinden, hiernaast handelen ze er nog niet altijd naar. Onderzoek vanuit Buas (Breda University of applied science) wijst uit dat duurzame opties de standaard moeten zijn, hierbij moet de focus liggen op comfort, gemak en plezier. Maak de duurzame reisbeleving ook zó bijzonder dat het de norm wordt. Voor het complete rapport klik hier. Hiernaast gaan wij hier graag over met u in gesprek!