navigatie overslaan
Wat er speelt

Streekproducten. Ook je eigen buren zijn fan

  • 2 minuten leestijd
  • 21 jan 2024

Streekproducten zijn afkomstig zijn uit dezelfde regio waar het wordt verkocht. Van koek tot kaas. Van worst tot likeur. Meestal worden ze kleinschalig geproduceerd of verbouwd. Ze worden verkocht in (boerderij)winkels, in stalletjes langs de weg of op de kaart bij lokale horeca. Bedoeld voor vakantiegangers. Als aandenken of attentie voor de thuisblijvers. Maar er zijn meer liefhebbers, zo blijkt uit recent onderzoek.

Wie?

Onderzoek toont aan dat veel Overijsselse huishoudens regelmatig streekproducten kopen voor eigen gebruik. Met zo’n 61% van alle huishoudens is dit ruim hoger dan het gemiddelde in Nederland (52%). Onder hen zijn vooral 55-plussers: 70% van hen koopt met enige regelmaat streekproducten, 37% maandelijks of vaker. Jongeren tussen de 18 en 24 jaar kopen juist vrij weinig lokale producten. Gekeken naar opleidingsniveau blijkt dat driekwart van de hoogopgeleiden wel eens lokale producten in huis haalt. Dit is een opvallend verschil ten opzichte van middelbaar- (57%) en laagopgeleiden (54%). Ook blijkt dat inwoners van het platteland vaker lokale producten (67%) kopen dan stedelingen (57%).

Hoe vaak?

De frequentie waarin streekproducten worden gekocht, verschilt. Ruim een op de tien Overijsselse huishoudens (11%) doet dit zeker 1 keer per week. Drie van de tien minimaal 1 keer per maand. Een derde (32%) van de Overijsselse huishoudens koopt minder frequent streekproducten: 4 keer per jaar of minder. Bijna de helft van de jongeren tussen 18 en 24 jaar geeft aan wel eens een streekproduct te kopen, terwijl de andere helft dit nooit doet.

Waarom?

Voor inwoners van Overijssel zijn smaak (51%) en een eerlijke prijs voor de boer (51%) de belangrijkste motieven om een lokaal product te kopen. Daarnaast wordt een controleerbare herkomst (47%) belangrijk gevonden. Opvallend is dat de opbrengst voor de boer voor Overijsselaars een aanzienlijk belangrijkere rol speelt dan gemiddeld in Nederland, waar dit percentage op 41% ligt.

Wil je meer weten over Agrotoerisme?

Wat vind je van de informatie op deze pagina?