navigatie overslaan
Aan de slag

Met deze regeling maak je de 1e stap naar natuurlijk ondernemen

 • Geschreven door Gertrude
 • 4 minuten leestijd
 • 21 dec 2023

De entree is het eerste wat gasten zien. Een groene, goed onderhouden entree maakt een positieve eerste indruk en nodigt uit tot een prettig verblijf. Daarnaast krijgt deze entree dan een betere aansluiting met de directe omgeving Het vergroenen van de entree van je vrijetijdsbedrijf biedt niet alleen esthetische en milieuvoordelen, maar het versterkt ook de positie van jouw bedrijf in een concurrerende toeristische markt en draagt bij aan een aangenamere ervaring voor je gasten.

Deze groene koplopers gingen je voor: Natuurcamping De Lemeler Esch pakte de entree aan om de daggasten en kampeergasten te ontvlechten. Recreatiepark ’t Mölke heeft heel rigoureus haar entree aangepakt en natuurlijker ingericht in combinatie met herontwikkeling van het naastliggende terrein. Erfgoed Bossem heeft haar entree en eerste aanzicht sterk vergroend door nieuwe inheemse aanplant en versterking van het entree-gebied. Camping Si-es-An haar entree heeft vergroend door te kiezen voor halfverharding, inheemse bomen en struiken, bloemenmengsels en natuurlijk spelen. Benieuwd hoe je ook een 1e stap kan zetten? Lees dan verder voor de Stimuleringsregeling Groene Entree.

Stimuleringsregeling voor een groener entree en een groener toeristisch Overijssel

Met deze regeling kun je niet alleen deskundig advies over hoe je jouw bedrijf groener en aantrekkelijker maakt inhuren, maar ook financiële steun om dit te realiseren. Het is een mooie kans om bij te dragen aan een groener en gastvrijer Overijssel!

Wat is het?

Deze regeling helpt toeristische bedrijven in Overijssel, zoals campings, vakantieparken en hotels, om hun groene uitstraling te verbeteren. Het doel is om de entree van jouw bedrijf en de aansluiting met het omliggende landschap beter te maken. Dit draagt bij aan een aantrekkelijker en natuurlijker bezoekerservaring.

Hoe werkt het?

In 5 eenvoudige stappen maak je de entree van jouw recreatiebedrijf groener.

 1. Adviesaanvraag: Meld je aan via de website van Gastvrij Overijssel. Je krijgt dan informatie over de regeling en een intakegesprek.
 2. Adviesproces: Na ontvangst van een toezegging kun je een expert inhuren die jouw situatie bekijkt, met jou in gesprek gaat, en een schets maakt van hoe het eruit kan zien. Dit advies focust op natuurlijke materialen en past bij het landschap van Overijssel.
 3. Financiering: De regeling dekt 80% van de advieskosten, tot maximaal €2.400,-, op voorwaarde dat je het advies volgt. Doe je dit niet, dan krijg je 20% vergoed, tot € 600,-. Voor de uitvoering van het plan krijg je 25% van de kosten vergoed, tot maximaal €2.500,-.
 4. Uitvoering: Voer het advies uit, het liefst binnen zes maanden. Stuur daarna foto's en facturen van het eindresultaat naar Gastvrij Overijssel. Let op: de huidige regeling loopt nog tot medio 2024, dus dan moet het ook gerealiseerd zijn.
 5. Voorwaarden: Alleen als je het advies echt uitvoert en het resultaat overeenkomt met het advies, ontvang je de volledige financiële ondersteuning.

Wie kan deelnemen?

Alle toeristische bedrijven in Overijssel die hun groene uitstraling willen verbeteren. Dit omvat campings, hotels en andere accommodaties. Ook stichtingen met een toeristisch product kunnen meedoen, mits ze geen structurele overheidssubsidie ontvangen.

Belangrijk om te weten

 • Er is budget voor ongeveer 50 projecten, dus wees er snel bij.
 • De regeling loopt formeel tot begin 2024, met een kleine verlenging tot uiterlijk 1 juli 2024.
 • Deelnemers worden aangemoedigd om te laten weten dat hun project is ondersteund door Gastvrij Overijssel.

Checklist

Het adviestraject (waarvan de kosten onder voorwaarden voor 80% max € 2.400,- worden vergoed) bestaat tenminste uit:

 • Een schouw / opname van de actuele situatie van het bedrijf en een gesprek met de aanvrager
 • Een foto-impressie van de beginsituatie
 • Een inrichtingsschets van de gewenste situatie, waarbij zoveel mogelijk natuurlijke materialen worden gebruikt.
 • Een korte beschrijving van het gebied / type landschap, streekeigen kenmerken en bijzonderheden.
 • Een beplantingsadvies met inheemse bomen en struiken uitgewerkt in een stukslijst.
 • Eventueel een advies over kenmerkende landschapsstructuren, elementen en groene erfgoed elementen en/of cultuurhistorische elementen als deze aanwezig zijn. Het advies is hoofdzakelijk gericht op de entreepartij en de directe aansluiting op het omliggende landschap.

Wil je weten wat de volgende stap kan zijn of wil je het meteen grootser aanpakken, overweeg dan een Bedrijfsnatuurplan of download de handige Whitepaper voor meer overzicht.

Wat vind je van de informatie op deze pagina?

Geschreven door Gertrude

Gertrude is adviseur pr & communicatie. In de rubrieken van ‘Natuurlijk ondernemen’ neemt ze vrijetijdondernemers in Overijssel mee met tips en inspirerende content. Met als doel stapsgewijs bedrijfsprocessen duurzamer en groener te laten verlopen. Kom in contact met Gertrude via gvankeulen@marketingoost.nl of 06-30990051.

Toon meer verhalen

Ook interessant