navigatie overslaan

Duurzaam toerisme in de Hanzesteden

  • 1 minuten leestijd

Duurzaam toerisme is een steeds belangrijker begrip aan het worden in de gehele toeristische sector, echter is dit nog niet terug te zien in toeristische beleidsplannen. Ook in de Hanzesteden is de ambitie aanwezig om de aandacht te verschuiven naar duurzaam toerisme, maar een concrete uitwerking hiervan ontbreekt nog.

Onze afstudeerder Saskia Veenstra heeft in het kader van haar master opleiding Human Geography aan de Radboud Universiteit en in opdracht van MarketingOost onderzoek gedaan naar duurzaam toerisme in de Hanzesteden.

Naast haar (theoretische) scriptie heeft zij een Advies Duurzaam Toerisme Hanzesteden geschreven. In dit rapport staan concrete aanbevelingen om gezamenlijk én per stad aan de slag te gaan.

Bekijk het rapport