navigatie overslaan

Vijf inzichten die GIS ons bracht op de GIS conferentie!

  • 3 minuten leestijd

Gezien MarketingOost sterk inzet op het gebruik van GIS-informatie is het door ESRI-Nederland gevraagd om deel te nemen en te presenteren bij de GIS-Conferentie. De Esri GIS Conferentie is het grootste, jaarlijkse GIS-evenement in Nederland. Tijdens de conferentie worden concrete toepassingen en innovaties vanuit diverse werkvelden gepresenteerd.

Tijdens dit toonaangevende evenement, met meer dan 1400 bezoekers over twee dagen, vertelde Guido Wapstra in samenwerking met Juul Daemen (ESRI-Nederland) in een sub-sessie het verhaal over de Datahub. Ze vertelden onder andere over de realisatie van dit unieke product en hoe het tot stand kwam. Hierbij lieten ze goed zien hoe ESRI-Nederland en MarketingOost de handen ineensloegen.

MarketingOost lanceerde in 2021 de eerste Datahub in de Nederlandse vrijetijdseconomie. Het unieke dataplatform biedt ondernemers, overheden en kennisinstituten de mogelijkheid alle beschikbare relevante kennis en informatie op het gebied van toerisme en recreatie te delen. Het is voor het eerst dat binnen de sector zoveel bronnen en data bij elkaar komen. In 2022 is MarketingOost verder gegaan met het doorontwikkelen van de Datahub en het inrichten van nieuwe informatieproducten, zoals onder andere het Dashboard Bewuste Bestemming en de Kansenkaart voor Hof van Twente. Doormiddel van Gis-informatie hebben we deze unieke producten gerealiseerd.

Deze unieke bijeenkomst bracht MarketingOost ook weer een aantal belangrijke inzichten:

  1. GIS zorgt ervoor dat we datagedreven kunnen werken in de vrijetijdseconomie.
  2. Zonder samenwerking sta je nergens op het gebied van data.
  3. De Datahub van MarketingOost is (nog meer) uniek voor de sector dan we al dachten.
  4. Digital twins zijn de toekomst voor de vrijetijdseconomie.
  5. MarketingOost strategie & onderzoek gaat nog meer inzetten op GIS technologie.

Learnings Gis-conferentie

Tijdens de Gis-conferentie werden er meerdere unieke inzichten gedeeld, zoals hierboven besproken. In dit artikel bespreken we een aantal waar de vrijetijdseconomie mogelijk van kan profiteren. Voor een volledige recap van de Gis-conferentie kunt u het beste naar de site van de Gis-conferentie gaan.

  • De Meerwaarde van Digital Twins: In veel sectoren wordt er tegenwoordig gesproken over Digital Twins. Digital Twins zijn digitale kopieën van de werkelijkheid. Hiermee kan men bepaalde situaties simuleren om situaties in de werkelijkheid voor te zijn. Vitens presenteerde hun Digital Twin. Ze kunnen door simulaties bekijken waar mogelijke knelpunten op het waternet gaan ontstaan. Ook voor de vrijetijdseconomie is dit mogelijk interessant door bepaalde (drukte) situaties te kunnen simuleren. Dit is wel iets voor in de toekomst!

  • Waarom datagedreven werken: Bas Bijtelaar (Esri) deelt zijn visie op de thema’s datagedreven werken en de rol van geo. Data speelt een belangrijke rol bij de grote uitdagingen waar we in de wereld voor staan. Daarom is er bij heel veel organisaties aandacht voor datagedreven werken. Wat Bas vanuit zijn rol vaak ziet is dat datamensen (waaronder GIS-professionals) nog best vaak los van elkaar opereren. Hij is ervan overtuigd dat GIS en GIS-professionals een versnellende rol kunnen spelen bij datagedreven werken. GIS helpt bij samenwerking, beschikbaarheid data, combineren van data, laagdrempelig inzicht via de kaart, en meer. Elke GIS-professional kan daarbij een bijdrage leveren. Voor de Vrijetijdseconomie geeft dit ook inzichten, namelijk dat we meer gebruik moeten maken van de geomogelijkheden om zo tot unieke inzichten te komen. MarketingOost maakt hier reeds gebruik van, bijvoorbeeld in het onderzoek Hof van Twente.