navigatie overslaan

Nieuwe kans voor aanbodontwikkeling: MKB-voucher: één regeling voor alle ondernemers

  • 2 minuten leestijd

Het Midden- en Kleinbedrijf is de motor van de Overijsselse economie. De provincie Overijssel investeert veel om het MKB voor te bereiden op de toekomst. Voor de vrijetijdseconomie staan er ook een aantal uitdagingen om onze mooie sector toekomstbestendig te maken.

MKB Overijssel

Digitalisering is een must om als bedrijf of organisatie te kunnen voortbestaan en groeien (zie onze whitepaper over digitalisering in de vrijetijdssector). Innovaties zijn nodig om mee te gaan in de energietransitie, de overgang naar een circulaire economie en het bieden van een aantrekkelijke leefomgeving door onder meer een veerkrachtige vrijetijdssector.En daar hoort uiteraard voldoende en goed opgeleid personeel bij. De provincie daagt ondernemers uit om te investeren in hun toekomst. Met de MKB-vouchers krijgen ondernemers hierbij financieel een flinke zet in de rug en kunnen ze actief bezig met het aanbodontwikkeling.

De MKB-voucher richt zich op ondernemers die zich voorbereiden op de toekomst door middel van innovatie, digitalisering en scholing. Een ondernemer kan hiervoor een bijdrage krijgen van maximaal 27.500 euro, afhankelijk van de gekozen activiteiten. Voor de vrijetijdsondernemer is dit een uitermate interessante regeling, gezien de uitdagingen die onze sector momenteel kent.

Activiteiten

Binnen de regeling worden drie activiteiten ondersteund:

  • De aanschaf van producten of diensten ter ondersteuning van nieuwe verdienmodellen en/of digitale dienstverlening of verkoop.
  • Onderzoek naar de ontwikkeling of verbetering van (nieuwe) producten, diensten of processen door toepassing van innovatie.
  • Scholing m.b.t. digitale vaardigheden of nieuwe verdienmodelen en technologieën.

Tevens hebben we een handige handout gemaakt voor de specifieke vereisten van deze subsidie.

Kijk voor de specifieke voorwaarden op de site van de Provincie Overijssel. Aanvragen is vanaf 10 februari mogelijk. Let op: de regeling zit vaak snel vol. Dien op tijd de aanvraag in.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over kansen voor aanbodontwikkeling en wilt u hulp bij conceptontwikkeling en het ontwikkelen en schrijven van een businesscase/projectplan, neem contact op met . Heeft u inhoudelijke vragen over de subsidies, neem contact op met .