navigatie overslaan
Wat er speelt

Veel inspiratie en interactie over natuurinclusief ondernemen

  • 2 minuten leestijd
  • 16 okt 2023

Op donderdag 28 september hebben we een boeiende kennissessie gehad rond het thema “ruimtelijke ontwikkeling rond de VTE-bedrijven”.
Met zo’n 25 ondernemers, beleidsmakers en adviseurs is informatie uitgewisseld over de ontwikkeling in het landelijk gebied, onder meer rond het Provincie Programma Landelijk Gebied.

Bureau Buiten heeft een opdracht vanuit de provincie om de ruimtelijke “claim” vanuit de Vrijetijdssector in beeld te brengen en dit in het licht van de PPLG positie te geven. Hoeveel extra ruimte heeft vrijetijd als sector nodig en welke kansen biedt dat? Hoewel hierin nog lang niet alles duidelijk is, is wel duidelijk dat het landelijk gebied een behoorlijke transitie gaat doormaken. Toeristische ondernemers willen daarin graag ruimte houden om te kunnen ondernemen en kansen pakken voor doorontwikkeling. Het is dan ook belangrijk dat het geluid vanuit de toeristische sector goed doorklinkt in de plannen voor het landelijke gebied. En dat toeristische ontwikkeling niet als een wondermiddel kan worden gezien voor de transitie van de agrarische sector, maar wel kansen biedt. Bekijk hier de presentatie van Bureau Buiten.

Ontwikkelingsplan

In de sessie is vervolgens ruim aandacht gegeven aan het belang van een goed ontwikkelingsplan voor de toeristische bedrijven. De bureaus Facet Ruimtedenkers en Odin Landschapsontwerpers hebben hun visie en aanpak voor een goed plan toegelicht. Hierin werd het belang van maatwerk (ieder plek en iedere ondernemer is uniek), een goede scan van de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit en een slimme vertaalslag naar het praktische “hoe doe je dit dan concreet” goed neergezet.
Bekijk hier de presentatie van Facet.
Bekijk hier de presentatie van Odin.

Tevens bleek uit de voorbeelden dat een heel aantal succesvolle ontwikkelingen bij toeristische ondernemers hun basis hadden in dit soort plannen. Uit de vragen en discussie bleek dat ondernemers graag hierin op weg geholpen worden door advies, subsidie en kennissessies als vandaag.

Vanuit Gastvrij Overijssel nemen we deze input mee bij het maken van een nieuwe programma-aanpak 2024 – 2027. Binnenkort volgt meer informatie. Zo maken we nog een korte compilatie van de sessie en komt er een online toolkit om te helpen richting (meer) natuurinclusief onderdenemen.

Voor meer informatie over de mogelijkheden en regelingen: Vergroenen van bedrijfslocaties

Wat vind je van de informatie op deze pagina?