Over de Leefstijlvinder

De Leefstijlvinder leert ons hoe verschillende typen mensen aankijken tegen vakantie en vrije tijd. Er zeven leefstijlen naar voren gekomen: Avontuur-, Plezier-, Harmonie-, Verbindings-, Rust-, Inzicht- en Stijlzoekers. Deze groepen zijn onderscheidend qua gedrag, waarden en behoeften met betrekking tot vakantie en vrije tijd. Hoewel iemand nooit helemaal tot één leefstijl behoort, is er meestal wel een dominante groep waar de waarden van een persoon het meest bij passen. Een beetje zoals dat ook is met politieke partijen.

Wat kan ik met de Leefstijlvinder?

Aangezien we niet elk individu apart kunnen bedienen, helpt het om te zoeken naar rode draden en grote gemene delers. Hierdoor ontstaat er een beter inzicht in wie mensen zijn en wat ze nodig hebben. De Leefstijlvinder kan helpen met hokjesdenken. Hoewel mensen niet graag in hokjes worden gestopt, maar juist als individu willen worden behandeld, stoppen we mensen toch constant in hokjes. Bijvoorbeeld op basis van leeftijd of geslacht. De Leefstijlvinder helpt bij het hokjesdenken op basis van waarden en drijfveren op het gebied van vakantie en vrije tijd. Dat kan helpen bij het maken van keuzes over marketingcommunicatie en productontwikkeling.

Marketingcommunicatie

Eenvoudig gezegd: Spreek je doelgroep aan. De Leefstijlvinder kan helpen met welke zaken je moet benoemen in marketing en communicatie. Het helpt te identificeren welke tone-of-voice gewaardeerd wordt door je doelgroep. Het helpt met welke doelgroep het beste te bereiken met welke boodschap. Door inzicht in je doelgroep weet je beter welke manier van communiceren en welke communicatie uiting hierbij past. Vindt jouw doelgroep kortingsacties aantrekkelijk, of schrikt dat juist af? Zowel voor je online marketing (SEO) als voor de content op je eigen kanalen (website, brochure) kun je dit toepassen.

Productontwikkeling

Ontwikkel je aanbod door als je ideeën hebt om je product of dienstverlening aan te passen of uit te breiden eerst naar je doelgroep te kijken die je wilt bedienen. Waar hebben zij behoefte aan en wat past zowel bij jou als bij hen. Welke beleving willen zij? Zijn zij op zoek naar luxe en comfort, naar veel activiteiten en vermaak of vooral naar gezelligheid? En hoe kun jij dat bieden? Soms zijn er maar kleine aanpassingen nodig, waardoor het aanbod veel beter past.

Leer de leefstijlen beter kennen

Hoe is de Leefstijlvinder ontwikkeld?

De Leefstijlvinder heeft als onderliggende basis het BSR Model van SAMR. Dat model deelt mensen in typen op basis van twee indelingen. We kijken naar de mate waarin iemand gericht is op het individu, versus de groep. Mensen aan de ‘ego’ kant overwegen vooral de impact op de eigen persoon bij het maken van beslissingen in hun leven. Mensen aan de ‘groep’ kant, overwegen juist meer het belang van de groep in hun beslissingen en gedrag. Daarnaast kijken we naar hoe men met emoties omgaat. Mensen aan de introverte kant van het model zijn wat meer ingetogen en houden hun emoties dicht bij henzelf. Mensen aan de extraverte kant van het model zijn juist naar buiten gericht en gaan op een open manier met hun emoties om.