Vrijetijdsbesteding is voor iedereen, ongeacht zorg- of hulpbehoefte en toegankelijkheidswensen. Bovendien heeft vrijetijdseconomie een preventieve werking en kan het oplossingen bieden voor uitdagingen in de (gezondheids)zorg. In Nederland leven ongeveer 2,5 miljoen mensen met een beperking. Tweederde van het totaal aantal personen met een beperking behoort tot de groeiende groep ouderen. Mede door de vergrijzing zal het aantal komende jaren snel stijgen. Het aantal 65-plussers neemt toe van circa 3 miljoen in 2015 naar ongeveer 4,8 miljoen in 2040 (+58%). Het is een kansrijke nichemarkt voor recreatiebedrijven en toeristische regio’s; voor bewoners en bezoekers.

Vrijetijdseconomie en zorg komen steeds dichter bij elkaar

Inclusiviteit is een belangrijke hygiënefactor op weg naar een toekomstbestendig bedrijf
en gastvrije regio. Het betekent dat iedereen mee kan doen. Het thema staat hoog op de sociaal maatschappelijke agenda. Vaak is toegankelijkheid binnen vrijetijdseconomie een basis om nieuwe markten te bedienen, zoals zorgtoerisme. In de gezondheidszorg wordt onder andere
onderscheid gemaakt tussen (Boot, 2007):
– Preventie: gericht op voorkomen van ziektes, gebreken en gezondheidsklachten
– Cure: gericht op genezing, herstel en revalidatie
– Care: gericht op verzorging, vaak van langdurige en/of blijvende aard

De doelgroep is economisch interessant en heeft veelal voorkeur voor recreatie in het laagseizoen. De multigeneratievakantie is zo’n trend. Faciliteiten zoals zorg op het vakantieadres en een goed toegankelijke accommodatie kunnen voor een familie die met 10 personen op vakantie wil, doorslaggevend zijn om wel of niet te boeken.

Inclusieve 1,5 m samenleving

Toegankelijke vrijetijdseconomie is belangrijk voor toeristen en voor eigen inwoners. Het houdt de voorzieningen en leefbaarheid op peil. Juist in de periode van COVID-19 is het belangrijk om aan alle doelgroepen te denken.

Hier vind je het protocol met een aantal praktijkgerichte tips om uw dagrecreatief aanbod toegankelijk te maken. Speciaal toegespitst op de 1,5 m samenleving. Ongehinderd heeft het vastgelegd in een filmpje voor ondernemers. Ook steden werken hard aan inclusie, zoals gemeente Zwolle. In regio Vechtdal is een volledig programma opgezet voor ondernemers en stakeholders. Lees hierover in de whitepaper.

Whitepaper
In de whitepaper ‘Inclusieve vrijetijdseconomie & gezondheidszorg in Overijssel’ lees je over trends en ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden voor productontwikkeling, praktische tips en succesvoorbeelden.

Download  hier.

Aan de slag
Wil je hiermee aan de slag in jouw regio, gemeente of op jouw bedrijf? Neem contact op met Strategie & Onderzoek over kansen en mogelijkheden.

Guido Wapstra

Author Guido Wapstra

More posts by Guido Wapstra