Trends zijn er in alle soorten en maten; heel generiek in de samenleving of juist heel specifiek voor de branche. Hieronder staat een aantal trends die kansen kunnen bieden voor de branche. Daarnaast bieden we inspiratie over andere thema’s zoals zorgtoerisme, inkomend toerisme en de Duitse markt.

Vergrijzing

Waarom is dit een kans?

Grote doelgroep:
In 2040 is ruim een kwart van de Nederlanders 65 jaar of ouder

Hoge bestedingen:
65+’ers besteden gemiddeld meer dan anderen en bestedingen groeien; vooral door keuze voor een luxere accommodatie

Voorseizoen benutten:
Ouderen gaan bij voorkeur in het voorseizoen

Inzetten op toegankelijkheid:
Ouderen worden steeds ouder en leven langer in gezondheid. Voor een deel zijn er wel beperkingen in gezondheid, zelfs zoveel dat dit ze weerhoudt op vakantie te gaan.

Multigeneratie reizen:
Families bestaande uit verschillende generaties gaan gezamenlijk op reis. Ze verwachten een grote diversiteit in het aanbod om zo de verschillende leeftijden te bedienen en flexibiliteit in het schema omdat er altijd wel leden van de familie later aanschuiven of korter kunnen blijven.

Ouderen zijn ondernemend:
Driekwart bezoekt bezienswaardigheden tijdens vakantie. Daarnaast veel musea bezoek en natuurparken.

Technologie

Waarom is dit een kans?

Technologie is een kans omdat het nieuwe mogelijkheden biedt voor iedereen:

Groei:
Internetgebruik, zeker op smartphone neemt nog altijd toe. Bijna iedereen is online.

Apps leveren data:
Apps bieden veel voordelen voor een gast of bezoeker, voor de organisatie biedt het data, mogelijkheden om bijvoorbeeld te spreiden en beoordelingen op te halen.

Technologie steeds meer verweven: Steeds meer mogelijkheden om techniek toe te passen, mix van virtual en augmented reality biedt kansen om bezoekers te informeren en meer te laten beleven.

Marketing:
Inzicht in type bezoeker geeft kansen om marketing gerichter in te zetten. De leefstijlvinder is hier een goed voorbeeld van.

Duurzaamheid

Waarom is dit een kans?

Duurzaamheid is een kans omdat het binnenlands en dichtbij toerisme stimuleert:

Vliegtax positief:
Door hoge kosten voor vliegen (flink), zal men vaker kiezen voor een bestemming in Nederland.

Meer bewustzijn:
Steeds bewuster bezig met duurzaamheid. Ook verwacht van organisaties. Belangrijk is wel dat echt duurzaam is en consequent is doorgevoerd.
Subsidies en keurmerken: Veel subsidiemogelijkheden. Keurmerken brengen het onder de aandacht bij consumenten

Authenticiteit: en lokaal genieten;
Lokale streekproducten en authentieke ervaringen winnen aan populariteit

Maar denk ook aan de deeleconomie; het delen van een auto of een accommodatie

Beleveniseconomie

Waarom is dit een kans?

Belevenissen verhogen aantrekkelijkheid:
Als je ergens deel van uitmaakt en echt beleeft, ervaar je het intenser en wordt het daarmee vele malen aantrekkelijker.

Geven meer status:
Materiële wensen worden in toenemende mate vervuld; men heeft alles te hebben wat ze wensen. Hierdoor meer interesse in ervaringen (experiences) dan in bezittingen en de nieuwe manier om status te bewijzen.

Gamification biedt kansen:
Vakanties zijn aan de ene kant ontspannend, maar kunnen ook gezien worden als een levensechte game. Er worden steeds meer activiteiten verwacht.

Eigen keuzes blijven belangrijk:
Ook in tijden van massatoerisme hecht men veel waarde aan unieke, individuele belevenissen. Men wil enerzijds deel uit maken van iets groots, maar daarin wel de eigen keuzes kunnen maken.