In het eerste halfjaar van 2021 is het aantal toeristische overnachtingen in Overijssel met 73% gestegen ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van CBS.

In eerste kwartaal waren er 500 duizend overnachtingen, dat was lager (-14%) dan vorig jaar. Het tweede kwartaal heeft dit met ruim twee miljoen overnachtingen meer dan goed gemaakt (+158%).

Met deze ruim 2,5 miljoen overnachtingen in deze eerste helft van het jaar is Overijssel bijna terug op het niveau van 2019. Daar ligt het nu nog ‘maar’ 11% onder.

Gemiddeld in Nederland werd er een groei van 26% genoteerd t.o.v. 2020. Hoewel in Overijssel  slechts 4% van de overnachtingen door buitenlanders is gemaakt, is het wegvallen van buitenlandse gasten grotendeels gecompenseerd door Nederlandse gasten.

Vooral huisjesterreinen hebben goede zaken gedaan het eerste halfjaar; het aantal overnachtingen is hier bijna verdubbeld ten opzichte van 2020 naar ruim 1,1 miljoen. Dit ligt zelfs 11% hoger dan in 2019. Ook kampeerterreinen zagen een groei; ruim 500 duizend overnachtingen méér dan vorig jaar naar bijna 750 duizend. Dit ligt slechts 2% onder niveau van 2019.

Hotels kruipen langzaam weer op. Zij noteren een plus van 1% t.o.v. vorig jaar. Dit waren bijna 550 duizend overnachtingen, maar hebben nog veel goed te maken om terug te komen op het niveau van 2019 (840 duizend). Groepsaccommodaties hebben het nog zwaar. Het beeld is vergelijkbaar met vorig jaar en nog steeds 65% minder dan in 2019.

Shelly van Winden

Author Shelly van Winden

More posts by Shelly van Winden