Subsidies

Er zijn diverse subsidies en andere regelingen die organisaties en bedrijven in Overijssel kunnen helpen hun initiatieven te realiseren. We helpen u hier graag bij.

Algemene tips

Zoek samenwerking
Veel subsidieregelingen vereisen samenwerking tussen verschillende typen organisaties, publiek-privaat of grensoverschrijdend.

Begin op het laagste niveau
Er zijn hele complexe Europese regelingen, maar ook minder complexe (regionale) regelingen. Begin hiermee en stap dan langzaam door.

Zoek contact met partijen die kunnen helpen
Hieronder worden al verschillende partners genoemd. Zij kunnen helpen met het uitzoeken en/of (helpen met) het schrijven van een aanvraag.

Houd rekening met voorwaarden
Een subsidieregeling stelt niet alleen voorwaarden waaraan je moet voldoen om te kunnen deelnemen, maar ook later in het traject over bijvoorbeeld administratie.

Subsidie overzicht

Hieronder staat een kort overzicht van de actuele subsidieregelingen. Klik voor meer informatie op de betreffende regel, of neem contact met ons op.

Thema
Naam subsidie
Betreft
Ontwikkeling van evenementen in Overijssel
Beeldbepalende evenementen
Deze subsidie is voor de ontwikkeling van Beeldbepalende evenementen. Beeldbepalende evenementen zijn gevestigde cultuur- en sportevenementen met een (inter)nationale en provinciale uitstraling, een groot mediabereik en een kwalitatief hoog niveau, die invulling geven aan de ambities van het evenementenbeleid 2020-2023. Deze subsidie is open van 4 november tot 17 november 17:00. Indienen gaat via het subsidie loket Overijssel.
Ontwikkeling van werknemers
Ontwikkelfonds Regio Zwolle
De focus van het Ontwikkelfonds Regio Zwolle ligt op het ontwikkelen, leren en opleiden van (potentiële) werknemers. Als mkb’er, werkgever of zzp’er met een bedrijf gevestigd in de regio Zwolle kunt u in aanmerking komen voor cofinanciering.
Versterking platteland
Leader
LEADER is onderdeel van een Europees subsidieprogramma. De focus van het programma ligt op innovatie en duurzaamheid in het landelijk gebied.
Samenwerking en innovatie
PMPC
Product Markt Partner Combinatie (PMPC): een nieuw vrijetijdseconomisch product dat door samenwerkende ondernemers of organisaties uit Overijssel ontwikkeld is en dat bijdraagt aan het aantrekkelijker en sterker maken van de vrijetijdssector in Overijssel.
Internationale samenwerking
Interreg
Verhoging van de innovatiekracht van de grensregio en het verminderen van de barrièrewerking van de grens. U kunt als publieke of private rechtspersoon, organisatie of bedrijf een projectaanvraag indienen. Gesubsidieerd worden uitsluitend projecten, waarbij Nederlandse en Duitse partners met elkaar samenwerken.
Innovatie
Innovatiefonds Oost NL
Om innovatie te stimuleren en de regionale economische structuur te versterken. Financieren kansrijke innovatieve (door)startende bedrijven en snelle groeiers
Innovatie
Duurzame ondersteuning startende ondernemers
Subsidie voor het uitvoeren of versterken van een duurzame eerstelijns ondersteuningsstructuur voor startende ondernemers
Toekomstbestendigheid
Jonge bedrijfsopvolgers
Subsidie voor investeringen die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van het familiebedrijf (geen Landbouwbedrijf). Doormiddel van  vernieuwen/verbeteren van het productieproces of het op de markt brengen van een nieuw product of dienst
Samenwerken
Leren van elkaar kringen
Subsidie voor ondernemers die hun ondernemerskwaliteiten en –vaardigheden willen versterken door van elkaar te leren. Dit onder professionele begeleiding.
Samenwerken
ZP-netwerkbijeenkomsten
Subsidie voor het organiseren van ZP-netwerkbijeenkomsten, met het doel: ZP’ers stimuleren elkaar te leren kennen/ samen te werken, zodat ze beter kunnen inspelen op vragen uit de markt; en het Stimuleren van netwerkvorming en zichtbaarheid van ZP’ers richting MKB-ondernemingen
Innovatie
Ondersteuning financiering MKB-ondernemingen
Subsidie voor mkb-ondernemingen met rechtspersoonlijkheid, die ondersteuning kunnen gebruiken bij het maken van een investeringsplan of het verkrijgen van financiering . Dit bestaat uit het opstellen of verbeteren van investeringsplan of -project en/of hulp bij verkrijgen van financiering voor investeringsproject
Samenwerken
Ondernemend Noaberschap (op dit moment gesloten; gaat nog 1x open in najaar)
Subsidie voor samenwerkings- en kennisuitwisselingsactiviteiten tussen ondernemingen. Het doel is de leden van de ondernemers- of brancheorganisatie te helpen met hun businessontwikkeling
Startende ondernemer
Snel groeiende bedrijven
Subsidie voor activiteiten en/of investeringen die in het groeiplan staan van het snel groeiende bedrijf . Bestemd voor Uitvoering van activiteiten en/of investeringen die bijdragen aan de groei en toekomstbestendigheid van het bedrijf.
Startende ondernemer
Voucherregeling startende ondernemers
Subsidie voor verbetering ondernemerskwaliteiten en – vaardigheden voor de startende ondernemer.
Organisaties, ondernemingen, gemeenten en waterschappen.
Subsidieregeling ‘Natuur en Samenleving’
Subsidieregeling voor projecten van organisaties, ondernemingen, gemeenten en waterschappen die de mens in verbinding brengen met de natuur.

Meer overzichten van subsidies en fondsen

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van ministeries en de Europese Unie.

Het subsidieloket van Provincie Overijssel biedt een volledig overzicht van de provinciale subsidies (open en binnenkort open)

VSB fonds werkt in veel gevallen samen met relevante spelers op het gebied van kunst en cultuur. Hier vindt u diverse mogelijkheden.