Subsidies

Er zijn diverse subsidies en andere regelingen die organisaties en bedrijven in Overijssel kunnen helpen hun initiatieven te realiseren. We helpen u hier graag bij.

Actueel: INTERREG GTI 2 subsidie regeling

Voor uw online Duitstaligheid en digitale kwaliteitsverbetering voor de Duitstalige bezoeker bestaat er een INTERREG subsidieregeling.
Het is een OP=OP regeling die uiterlijk loopt tot en met juni 2022.

  • Voor wie:     Toeristisch bedrijfsleven, (evenementen) organisaties, VVV’s en gemeenten in Gelderland & Overijssel
  • Wat:               50% subsidie op kwaliteitsverbeteringen digitale toegankelijkheid (voor bereiken en ontvangen) van Duitstalige gasten (max. €500,- incl. BTW)
  • Waarvoor:      Vertalingen, tekstschrijven, realisatie DE-website, advies, SEO werkzaamheden, social media ondersteuning, persbewerking, inrichting accounts op bijv. Tripadvisor.de, Holidaycheck.de, e.d.
  • Contactpersonen:   EUREGIO: Edwin Kok (e.kok@euregio.nl) of MarketingOost: onderzoek@marketingoost.nl

Algemene tips

Zoek samenwerking
Veel subsidieregelingen vereisen samenwerking tussen verschillende typen organisaties, publiek-privaat of grensoverschrijdend.

Begin op het laagste niveau
Er zijn hele complexe Europese regelingen, maar ook minder complexe (regionale) regelingen. Begin hiermee en stap dan langzaam door.

Zoek contact met partijen die kunnen helpen
MarketingOost kan u ondersteunen met het schrijven van een aanvraag. Partners van MarketingOost kunnen dit ook. Hieronder worden al verschillende partners genoemd.

Houd rekening met voorwaarden
Een subsidieregeling stelt niet alleen voorwaarden waaraan je moet voldoen om te kunnen deelnemen, maar ook later in het traject over bijvoorbeeld administratie.

Subsidie overzicht

Hieronder staat een kort overzicht van de actuele subsidieregelingen. Klik voor meer informatie op de betreffende regel, of neem contact met ons op.

Thema
Naam subsidie
Betreft

VTE Subsidies Overijssel

Voucherregeling startende ondernemers
Provincie Overijssel
Subsidie voor het verbeteren van ondernemerskwaliteiten en -vaardigheden. Voor coaching ter verbetering van de eigen ondernemerskwaliteiten en -vaardigheden.
Jonge bedrijfsopvolgers
Provincie Overijssel
Subsidie voor familiebedrijven gevestigd in Overijssel. Subsidie voor investeringen die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van het familiebedrijf door digitalisering of verduurzaming.
Energiebesparende maatregelen (geld terug actie)
Provincie Overijssel
Subsidie voor al uitgevoerde energiemaatregelen die genoemd staan in het energieonderzoek.
Family Next Overijssel
Provincie Overijssel
Subsidie voor Overijsselse familiebedrijven die deelnemer zijn van het programma Family Next. Subsidie voor de uitvoering van een transitieplan. Voor activiteiten of investeringen op het gebied van digitalisering, duurzaamheid of bedrijfsopvolging.
Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie
Provincie Overijssel (Uitvoering via Energiefonds)
Subsidie voor een energieproject binnen Overijssel. Dit zijn projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Voor één de volgende activiteiten: De opwekking van hernieuwbare energie. Om energie-efficiënte maatregelen te nemen.
Stimulering elektrische vrachtfiets
Provincie Overijssel
Subsidie voor een elektrische vrachtfiets die na 1 april 2021 is aangekocht of geleased, voor een periode van minimaal 3 jaar. Onder elektrische vrachtfiets verstaan wij een elektrische fiets voor bedrijfsmatig gebruik met daarop een bak om bedrijfsmatig goederen in te vervoeren of een elektrische fiets met een aanhanger om bedrijfsmatig goederen in te vervoeren. Beide met een minimale laadcapaciteit van 150 liter per bak.
Energiezuinige terrasverwarming door kussens
Provincie Overijssel
Subsidie voor al gekochte warmtekussens en de laders die erbij horen. Ze moeten betaald zijn na 1 oktober 2021. Onder warmtekussens verstaan wij: energiezuinige terrasverwarming in de vorm van warmtekussens die elektrisch opgeladen kunnen worden.
Subsidie Advies en ondersteuning agro&food in Overijssel
Provincie Overijssel
Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan vernieuwing en verduurzaming van de agro&food sector.

Cultuursubsidies

Het Verhaal van Overijssel 2.0.
Provincie Overijssel
Subsidie voor activiteiten op het gebied van archeologie, restauratie en herstel aan cultureel erfgoed of immaterieel erfgoed en streektaal. Onder cultureel erfgoed verstaan wij: Overijsselse gebouwen, bouwwerken en cultuurlandschappen die vanuit het verleden zijn overgebleven. Ze zijn het waard om behouden te blijven en ze dragen bij aan de karakteristieke identiteit van het gebied.
Cultuurparticipatie
Provincie Overijssel
Subsidie voor activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan de toename en ontwikkeling van cultuurparticipatie of amateurkunst en de culturele ontwikkeling van de deelnemers.
Subsidie Productieregeling cultuur Overijssel
Provincie Overijssel
Subsidie voor het ontwikkelen van minimaal twee professionele culturele producties in Overijssel en het uitvoeren van het bijbehorende productieprogramma. Met productie bedoelen wij: het geheel van artistieke ontwikkeling, creatie en uitvoering van een nieuwe culturele uiting.
Subsidie Startversneller ondernemers in de culturele sector
Provincie Overijssel
Subsidie voor coaching voor het verbeteren van de ondernemerskwaliteiten en -vaardigheden. Bij coaching kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ondersteuning bij: communicatie of contact met klanten, het opstellen van een ondernemingsplan of; het ontwikkelen van een nieuw product of dienst.
Subsidie Leren, ontmoeten en netwerken
Provincie Overijssel
Subsidie voor activiteiten voor het delen van kennis binnen de culturele sector in Overijssel.
Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)
RVO
Het hoofddoel van deze regeling is om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in verduurzamingsmaatregelen en op die manier het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verlagen.

Meer overzichten van subsidies en fondsen

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van ministeries en de Europese Unie.

Het subsidieloket van Provincie Overijssel biedt een volledig overzicht van de provinciale subsidies (open en binnenkort open)

VSB fonds werkt in veel gevallen samen met relevante spelers op het gebied van kunst en cultuur. Hier vindt u diverse mogelijkheden.