Feiten en cijfers Regio Zwolle

Regio Zwolle in cijfers

2
Plaats op de nationale ranglijst brede welvaart.
3
Economische groei in Zwolle in 2019.
7
Groei van de waarde van de totale export van Regio Zwolle.
Klik hier voor meer informatie over de Regio Zwolle

Regio Zwolle

De Regio Zwolle is een licht  bestuurlijk samenwerkingsverband van 22 gemeenten en 4 provincies.

Deelnemers zijn: Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Raalte, Olst-Wijhe, Elburg, Hattem, Oldebroek, Heerde, Kampen, Dronten, Noordoostpolder, Zwartewaterland, Steenwijkerland, Meppel, Staphorst, Urk, Westerveld, De Wolden, Hoogeveen en Zwolle.
Er voltrekt zich een groeiproces van herkenning en erkenning. Herkenning van gemeenschappelijke vraagstukken. Erkenning dat we elkaar kunnen helpen bij de oplossing ervan. Zo ontstaat geleidelijk regionaal partnerschap. Een nieuwe (bestuurlijke) beweging is ontstaan.

Dat ‘verbond’ van 21 gemeenten ligt in vier provincies, Overijssel, Gelderland, Drenthe en Flevoland. Dat staat de samenwerking in het geheel niet in de weg. Want, vraagstukken zijn grensoverschrijdend, dus oplossingen ook. Daarom kiezen ze voor een ‘grenzeloze regio’.

In onderstaande afbeelding is Regio Zwolle visueel afgebeeld. Hier is Regio Zwolle afgebeeld zonder Nunspeet die sinds 1 januari 2020 deel uitmaakt van Regio Zwolle.

Demografie Regio Zwolle

Regio Zwolle heeft momenteel ongeveer 745.000 inwoners. Deze bevolking is nog steeds aan het groeien. In de periode 2012 – 2019 kende de Regio Zwolle een bevolkingsgroei van 3,3%. Dit is hoger dan in de rest van Nederland waar de bevolkingsgroei 3,0% is. Regio Zwolle heeft tevens een zeer jonge bevolking. Dit is gunstig voor de economie in de regio, omdat dit betekent dat er een grote potentiele beroepsbevolking is in de Regio Zwolle. Tevens groeit deze jonge bevolking in de Regio Zwolle.

Het opleidingsniveau van de inwoners van de Regio Zwolle differentieert aardig met de rest van Nederland. Regio Zwolle kent met name een lager percentage hogeropgeleiden.

Economische ontwikkelingen Regio Zwolle

Zwolle is één van de vijf ‘meest aantrekkelijke steden’. Dat blijkt uit de driejaarlijkse Residential Ranking die vastgoedadviseur JLL dinsdag bekendmaakte. De hoofdstad van Overijssel scoorde 71,9% op een schaal van 100% qua aantrekkingskracht voor beleggers en investeerders. Dit is ook te zien in de plaats op de ranglijst van economische toplocatie. Regio Zwolle pakt momenteel plek 8 op de ranglijst opgesteld door Bureau Louter. Elk jaar stijgt Regio Zwolle tot nu toe een plaats. Het doel is om de vierde economische toplocatie van Nederland te worden. De stijging van economische toplocatie is ook te zien in het aantal arbeidsplaatsen. Regio Zwolle huisvest momenteel 375.000 arbeidsplaatsen.

3.3
Werkeloosheid in de Regio Zwolle (NL 3,8%)
70.2
Netto Arbeidsparticipatie in de regio Zwolle (NL 67,3%)
23%
Groei in BRP in Regio Zwolle (2002-2018) (NL 20%)

Sociaal Economische Welvaart

Regio Zwolle kenmerkt zich niet alleen door een harde economische groei, maar ook dat het prettig vertoeven is in de Regio Zwolle. Het subjectief welzijn is hoog net als het inkomen en de arbeid. In de Regio Zwolle ondervindt men alleen hinder van dat voorzieningen niet altijd dichtbij zijn.

1.5
Subjectief Welzijnscijfer Regio Zwolle
60
Sociaal Vertrouwen (NL 57%)
8
Sociaal-economische dynamiek

Opleidingsmogelijkheden Regio Zwolle

Zonder opleiders geen personeel voor de toekomst. In Regio Zwolle zijn er veel opleidingsmogelijkheden op zowel MBO als HBO niveau. Met toonaangevende opleidingsinstituten zoals het Windesheim, Aeres, ArTez, Viaa, Cibap, Landstede, meerdere ROC’s en vele anderen is er voor elke student een mogelijkheid om zich te ontwikkelen in de regio Zwolle. Hiermee vormt Regio Zwolle de basis voor de economische ontwikkeling van de toekomst. Deze HBO instellingen en MBO instellingen staan ook landelijk zeer goed bekend. Zo hebben de volgende opleidingen afgelopen jaren prijzen in de wacht gesleept.

 • Beste grote hogeschool: 2e plaats Windesheim (Keuzegids HBO 2020)
 • Beste kleine hogeschool: 2e plaats Viaa (keuzegids HBO 2020)
 • Beste Associate Degree opleidingen: 1e plaats Windesheim (Keuzegids HBO 2020)
 • Beste Creatieve vakschool: 1e plaats Cibap (Keuzegids MBO 2020)
 • Beste Agrarische Opleiding (AOC): 1e plaats MBO Aeres MBO Emmeloord Dronten (Keuzegids MBO 2020)
 • Beste ROC: 3e plaats Aeres MBO Emmeloord Dronten (Keuzegids MBO 2020)
 • Beste MBO opleiding: 4e plaats Alfa College (Keuzegids MBO 2020)
 • Beste MBO opleiding: 5e plaats Landstede (Keuzegids MBO 2020)
 • Beste MBO opleiding 16e plaats Deltion College (Keuzegids MBO 2020)

Topsectoren Regio Zwolle

Regio Zwolle kent een aantal toonaangevende topsectoren. Hier wordt dan ook extra op ingezet. Deze topsectoren zijn: E-commerce, Health, Logistiek, Agro-Food & Kunststoffen.

E-Commerce: de verzamelnaam van alle manieren waarop via computernetwerken (bijvoorbeeld het internet of een extranet) handel bedreven kan worden. E-commerce draait om twee soorten activiteiten: online-retail en dienstverlening aan webwinkels.

Er zijn 5300 webshops gesitueerd in de Regio Zwolle. De komende jaren hebben e-commerce bedrijven tussen de 5 en 10 nieuwe werknemers nodig per bedrijf in de Regio Zwolle. Er zijn momenteel 3300 werknemers in de E-commerce.

Ook op het gebied van educatie is regio Zwolle een topsector in E-commerce.  Er zijn circa 300 studenten opgeleid op het gebied van e-commerce door 3 MBO opleidingen in de Regio Zwolle en één Associate Degree E-commerce (Windesheim). Deze Associate Degree bij Windesheim is de enige Associate Degree op het gebied van E-commerce in Nederland.

In Regio Zwolle is er ook een topcentrum E-commerce. Dit topcentrum is een samenwerkingsverband tussen aanbieders van E-commerce, zowel B2B als B2C in de Regio Zwolle. Dit samenwerkingsverband telt momenteel 35 leden en is groeiende. Deze is weergegeven in onderstaande afbeelding.

Voor meer informatie over de topsector e-commerce klik hier:

Health:

Alle aanbieders van zorg gericht op genezing of langdurige verzorging en verpleging. In termen van financiering is dit in grote lijnen de zorg die gefinancierd wordt uit de basisverzekering of de AWBZ.

De Health sector is het fundament onder de economie van Regio Zwolle. Maar liefst 16% van alle werkzame personen in de Regio Zwolle is werkzaam in de health sector. Dit betekent dat er meer dan 62.000 personen werkzaam zijn in Regio Zwolle.

Ook wordt er medisch onderzoek gedaan in Regio Zwolle. Zo is er:

 • Afdeling Innovatie & Wetenschap (Isala) +/- 300 publicaties per jaar.
 • Saxenburgh groep: 16 (lopende) onderzoekstrajecten.

Ook zijn er voldoende educatie mogelijkheden op het gebied van Health in Regio Zwolle. Zo zijn er:

 • Zorgtrainingscentrum Overijssel.
 • 6 MBO instellingen met opleidingen gericht op zorg en welzijn.
 • 2 HBO instellingen met opleidingen gericht op zorg.
Voor meer informatie over de topsector health klik hier:

Logistiek:

De beheersing van goederenstromen en de daarbijbehorende informatie‑ en geldstromen, waarbij lading efficiënt verplaatst wordt via ‘materials management’ (van grondstof tot en met de assemblagelijn) en ‘physical distribution’ (van gereed product tot aan consument).

De logistiek sector in de Regio Zwolle groeit bijna 1% harder dan in de rest van Nederland. De Logistiek sector in Regio Zwolle groeit dan ook hard met arbeidsplaatsen. in de periode 2014-2018 is het aantal arbeidsplaatsen in de logistieke sector met 15% gegroeid.

Een reden waarom de logistieke sector in Regio Zwolle zo’n topsector is, is vanwege de locatie. Enkele toppunten van Regio Zwolle zijN;

 • Zwolle is het 2e spoorwegknooppunt van Nederland.
 • Schepen in  Zwolle kunnen tot max 3500 ton laden.
 • Zwolle ligt in de Baltic Sea Corridor.
 • Regio Zwolle heeft verbinding met de A28, A32 & N50.
 • Wanneer de E233 (in Duitsland) gerealiseerd wordt komen er + 3500 vrachtauto’s over de A28 per etmaal.

De logistieke sector in Regio Zwolle is ook buitengewoon innovatief.

 • Begin 2020 komt er een SimplyMileHub in Zwolle.
 • Er zijn 3 HBO opleidingen Logistiek (Windesheim).
Voor meer informatie over de topsector logistiek klik hier:

Agro-food: 

Alle producenten van levensmiddelen, maar ook instanties die levensmiddelen verrijken. 

De Agro-Food sector is verantwoordelijk voor 10% van de inkomsten, 15% van de werkgelegenheid en 70% van het grondgebruik in Regio Zwolle. Er zijn meer dan 63.000 arbeidsplaatsen en dit betreft een groot aantal sterk gespecialiseerde arbeidsplaatsen.

Hiernaast is er ook een Agri-Food innovatiecluster. Het Agri & Food Innovatie Cluster regio Zwolle helpt ondernemers om te innoveren in de agrarische sector. Dat doen ze binnen de thema’s circulaire- en duurzame economie, keteninnovatie (food, feed en non-food), agri technology en farmdata en gezondheid en maatschappelijke innovatie.

Ook is er veel innovatie te identificeren op Agri-Food gebied in Regio Zwolle zoals:

 • Samenwerking tussen MBO Instellingen, HBO instellingen en Universiteiten betreffende Agro+Food in de regio Zwolle.
 • AERES Dronten HBO gespecialiseerd in Agro+Food.
Voor meer informatie over de topsector Agri-Food klik hier:

Kunststoffen

Kunststoffen sector in de Regio Zwolle groeit meer dan 1% harder dan in de rest van Nederland. Tevens zijn Chemische stoffen het belangrijkste exportproduct van de Regio Zwolle (51,2%) van de totale export.  Er zijn 3100 arbeidsplaatsen in de Regio Zwolle in de kunststoffensector. Dit betreft een zeer groot gedeelte zeer gespecialiseerde arbeidsplaatsen.

De innovatie is te bespeuren in het Polymer Science Park. Polymer Science Park Regio Zwolle verbindt vele kunststoffen bedrijven met elkaar.  Polymer Science Park werkt samen om circulariteit & duurzaamheid te verwezenlijken in de kunststoffen industrie. Daarom zijn ze ook partner van Rethink.

Voor meer informatie over de topsector kunststoffen: klik hier