Duitse overnachtingsaantallen groeien procentueel harder dan landelijk gemiddelde

Dit blijkt uit de jaarcijfers logiesaccommodaties 2019 die vanochtend door het CBS bekend zijn gemaakt. In Overijssel waren er 738.000 Duitse overnachtingen. Dit is een groei van 17,8% ten opzichte van 2018. Deze groei is deels te danken aan het feit dat Overijssel met campagnes als ‘Das Andere Holland’ & ‘Hanzestedenlijn’ zich specifiek richt op de Duitse Markt. De gerichte inzet in bestemmingsmanagement, waaronder productontwikkeling, marketing- en persbewerking werpt dus zijn vruchten af. In het algemeen was 2019 voor Overijssel toeristisch gezien een groei jaar met een kleine 2% tot een aantal van 7,2 miljoen overnachtingen.

In vergelijking met Nederland als totaal en de rest van het Oosten valt het op dat Overijssel in een gelijke trend groeit met Drenthe. Opvallend is dat de overnachtingsaantallen van Duitse gasten in Overijssel procentueel harder groeien dan het landelijk gemiddelde. Planmatige en gezamenlijke inspanningen op het gebied van destinatiemanagement richting de Duitse markt blijken succesvol uit deze cijfers. De sector zet zich in voor onder meer productontwikkeling, marketing en pers- en mediabewerking.

Verschillen per accommodatietype
Per accommodatietype zijn er wel verschillen te identificeren. In 2019 is er een kleine groei in aantal hotelovernachtingen geweest in Overijssel. Dit is te herleiden naar het lage aantal overnachtingen in het eerste kwartaal van 2019. Echter de zomer en het najaar van 2019 waren voor de hotellerie weer goed te noemen. Ook de kampeerterreinen lieten in 2019 een goed beeld zien. Het aantal overnachtingen op de Overijsselse kampeerterreinen steeg met 7%.

Spectaculaire groei aantal Duitse overnachtingen campings en huisjesterreinen
Hier is ook een behoorlijke groei van het aantal Duitse overnachtingen waarneembaar. In 2019 groeide het aantal Duitse overnachtingen op kampeerterreinen spectaculair met maar liefst 76%. Bij de huisjesterreinen in Overijssel is het totaal aantal overnachtingen met rond de 2,5 miljoen overnachtingen stabiel gebleven. Hier zien we een toename van het aandeel Duitse overnachtingen. De groepsaccommodaties in Overijssel laten een substantiële daling in het aantal overnachtingen over 2019, vergeleken met 2018 zien.

Bevindingen vanuit de regio
Uit een kleine steekproef langs specifieke regio’s van Overijssel kan worden geconcludeerd dat een aantal Twentse en Zwolse hoteliers een goed gevoel hebben over de vrijetijdseconomie, terugkijkend naar 2019. Dit is van essentieel belang voor de leefbaarheid en ook om talent aan te trekken.

Over MarketingOost
MarketingOost is een toonaangevende partij, die met marketingexpertise en specifieke kennis van de regio initieert, regisseert en realiseert om middels destinatiemarketing de regionale economie duurzaam te versterken. Er is geen winstoogmerk en alle inkomsten worden weer in de marketing van het gebied geïnvesteerd. Hierdoor is MarketingOost een onmisbare, verbindende schakel tussen ondernemers, overheid en andere belanghebbenden in de regio.

Publicatiedatum: donderdag 5 maart 2020

Shelly van Winden

Author Shelly van Winden

More posts by Shelly van Winden