In een eerder bericht werd beschreven dat de groei van de horeca begrensd is. De reden hiervoor is dat de horeca niet voldoende gekwalificeerd personeel aantrekt. Koninklijke Horeca Nederland (2019) meldt dat het personeelstekort een probleem is waar veel bedrijven zich zorgen over maken. Het aantal studenten dat begint met een horeca opleiding stijgt wel, maar in de horeca is er een grote uitstroom van personeel (KHN, 2017). Dit resulteert in een groot personeelstekort in de branche. Wat op zijn beurt weer leidt tot een stijging van de lonen. Vervolgens worden de hogere loonkosten worden doorberekend aan de klant. De resulterende stijging van de prijzen maakt de horeca minder aantrekkelijk voor de consument.

Werkgevers nemen veel maatregelen om geschikt personeel te vinden, maar tot zover zijn deze weinig succesvol. Dick Koerselman, voorzitter van de FNV Horecabond stelt op de HotelloTOP in 2019:

“Het is te prijzen dat werkgevers er alles aan doen om medewerkers vast te houden. Bijvoorbeeld door een 4-daagse werkweek te bieden. Een mooie geste, maar over de hele linie is dat onvoldoende om een inhaalslag te maken. De horeca kampt met een slecht imago door ondermaatse arbeidsvoorwaarden en te weinig opleidingen. Er moeten veel grotere stappen gemaakt worden.”

Maar wat zijn die grotere stappen dan? Hoe zorgt een horecaondernemer voor voldoende kwalitatief personeel dat ook werkzaam blijft? In dit artikel wordt een aantal mogelijke oplossingen behandeld.

Jongeren

De horeca is van oudsher een sector waar zeer veel jongeren werken. De reden hiervoor is het flexibele en tijdelijke karakter van een groot deel van de banen.  Door dit karakter van de banen is de drempel om iemand in dienst te nemen voor de werkgever laag. Hiermee biedt de horecasector bovengemiddeld kansen om werkervaring op te doen voor jongeren en op deze wijze de eerste stap naar de arbeidsmarkt te zetten. Wanneer je dit als ondernemer benadrukt en jongeren daadwerkelijk klaarstoomt voor de maatschappij zorgt dit wellicht voor minder problemen bij het vinden van geschikte werknemers. Een mogelijke toepassing is het bieden van scholing en carrièreperspectief voor de jongeren die kiezen om in de horeca te gaan werken (Ondernemen met personeel, 2018).

Mensen met arbeidsbeperking

In het sociaal akkoord is vastgesteld dat 100.000 mensen met een arbeidsbeperking aan werk moeten komen tussen 2014 en 2026.  De gastvrijheidssector biedt goede kansen voor mensen met een beperking. Er is gebleken dat mensen met een beperking zeer geschikt zijn voor de horeca. Ten eerste, omdat ze de werksfeer op een positieve manier beïnvloeden (De Ondernemer, 2015). Andere redenen waarom u als horecaondernemer zou kunnen denken aan mensen met een beperking om uw personeelstekort in te vullen is dat dit financiële en maatschappelijke voordelen met zich mee brengt. Eén van deze fiscale voordelen is het loonkostenvoordeel van maximaal €6000 voor één jaar (UWV, 2019).

50-plussers

50-plussers zijn vaak ervaren werkkrachten die veel situaties voor hun kiezen hebben gehad. Ook wanneer zij niet ervaren zijn in de horeca kunt u overwegen om 50-plussers in dienst te nemen om het personeelstekort tegen te gaan. Ten eerste zijn er zeer veel financiële regelingen om 50-plussers in dienst te nemen. Als eerste is er de premiekorting:  Voor werknemers die ouder zijn dan 50 jaar betaalt de werkgever minder premie WW en WIA (UWV, 2019). Ten tweede is er het loonkostenvoordeel: Een werkgever die een werkloze van 56 jaar of ouder in dienst neemt, krijgt maximaal 3 jaar een bonus van maximaal €6000 per jaar (UWV, 2019). Bovendien zijn er nog enkele regelingen die het risico van het aannemen van een oudere werkgever beperken zoals het werken op proef en de no-riskpolis (UWV, 2019).

Vluchtelingen

Er is momenteel een zeer grote vluchtelingenstroom richting West-Europa. Ook in Nederland vestigen zich mensen die door omstandigheden niet meer kunnen wonen in hun thuisland. Deze mensen zijn vaak op zoek naar werk en de horeca kan hier op inspringen. Er zijn zeer veel regelingen die allicht spelen bij het in dienst nemen van een vluchteling. Bij het in dienst nemen van een vluchteling komt u mogelijk in aanmerking voor een (algemene, dus niet enkel van toepassing op vluchtelingen) fiscale regeling, zoals:  Het loonkostenvoordeel (LKV). Dit is een bedrag per verloond uur dat de Belastingdienst na afloop van het jaar uitkeert voor werknemers vanaf 56 jaar of die door een ziekte of handicap niet het minimumloon kunnen verdienen. Een andere regeling is het  jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) (SER, 2019). Dit compenseert de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon voor werknemers van 18 t/m 21 jaar. Het betreft een vast bedrag per verloond uur dat oploopt met de leeftijd. Als laatste is er het lage-inkomensvoordeel (LIV) dat u als ondernemer ontvangt voor een werknemer met een loon tussen de 100% en 125% van het wettelijk minimumloon. Dit geldt voor werknemers die jaarlijks minstens 1248 uur werken, minimaal het minimumloon voor een 22-jarige ontvangen en niet pensioengerechtigd zijn. Ook zijn er per gemeente vaak regelingen om vluchtelingen in dienst te nemen (SER, 2019).

Met andere woorden, wanneer u als ondernemer zich focust op deze doelgroepen als personeel zijn er vele voordelen. Het is dan ook aan te raden buiten de klassieke manieren om personeel te vinden zoals loonsverhoging of andere arbeidsvoorwaarden te gaan. Die methodes zullen ook werken, maar zorgen of voor hogere prijzen voor de consument of voor gaten in het personeelsbestand. Aannemen van jongeren, mensen met een beperking, 50-plussers of vluchtelingen zorgt bovendien voor maatschappelijke voordelen en zet uw bedrijf in een goed maatschappelijk daglicht.

Buiten het richten op ander personeelsbestand is het ook mogelijk een andere formule te hanteren. Bij veel horecabedrijven is tafelbediening de norm. Echter is dit een zeer kostbare manier van werken. De bediening moet immers wel betaald worden. Men ziet nu steeds meer dat er terrassen ontstaan waar zelfbediening de manier van werken is. Dit is ook een methode om de kosten te drukken. Een dergelijke aanpak vergt wel een doorberekening in de prijzen van de consumpties, aangezien de gast niet meer bediend wordt.

U kunt dus buiten de gebaande wegen zoeken naar personeel of uw concept aanpassen om ervoor te zorgen dat de prijzen niet te hoog worden dankzij de stijgende lonen in de horeca. Zo blijven klanten tevreden en kan de horecabranche door blijven groeien.

Guido Wapstra

Author Guido Wapstra

More posts by Guido Wapstra