Uit de gepubliceerde cijfers van CBS over het derde kwartaal 2020 blijkt dat   Overijssel – net als gemiddeld in Nederland – een goede zomer heeft gehad. De cijfers over het aantal overnachtingen laten een positief beeld voor Overijssel zien;   16% groei  t.o.v.  datzelfde kwartaal vorig jaar. In totaal waren er ruim 3,7 miljoen overnachtingen in de maanden juli, augustus en september. Gemiddeld in Nederland was er op  totaalniveau nauwelijks groei te zien. 

In Overijssel hebben we iets minder last van de wegblijvende buitenlandse gasten dan gemiddeld in Nederland. Hier zien we een daling van 36% in overnachtingen (t.o.v. het derde kwartaal 2019), waar dat in Nederland 39% bedroeg.  In de voor ons belangrijkste markten was er echter wel een flinke daling; 22% minder overnachtingen door Duitsers en 48% minder door Belgen. In andere delen van Nederland komt de daling vooral door wegblijvende toeristen uit andere delen van de wereld.

Kwart groei binnenlandse overnachtingen
De daling in overnachtingen wordt gelukkig gecompenseerd door Nederlanders die op vakantie gingen in eigen land. Er is bijna een kwart groei in binnenlandse overnachtingen ten opzichte van vorig jaar. Dit is vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde.

Hotels laten dit derde kwartaal een plus zien van 12% ten opzichte van datzelfde kwartaal in 2019. Dit terwijl gemiddeld in Nederland de hotelovernachtingen met een kwart zijn gedaald. De groei van de binnenlandse markt in Overijssel (+25%) heeft hier voor een positief saldo gezorgd.

Kampeerterreinen hadden 22% meer overnachtingen dan vorig jaar zomer. Dit ligt iets onder het landelijk gemiddelde (27%). Het wegblijven van de (Duitse en Belgische) kampeerders is hier debet aan. Maar ook groeit de binnenlandse markt met 25% minder hard dan elders in het land (+40%).

Huisjesterreinen laten daarentegen een grotere groei (+13% t.o.v. vorig jaar) zien dan gemiddeld in Nederland (+7%). In Overijssel waren het vaker Nederlanders die overnachtten op een huisjesterrein dan gemiddeld in Nederland. Aangezien de groei in deze binnenlandse markt zat, heeft Overijssel daar meer van weten te profiteren.

Groepsaccommodaties laten nog een daling van 9% zien. Landelijk is dat -39%. Deze kunnen dit jaar maar een klein deel van hun capaciteit benutten en betreffen vaak combinatiebedrijven, hierdoor zijn de deze cijfers niet geheel nauwkeurig.

Bekijk hier de cijfers op landelijk niveau.

Shelly van Winden

Author Shelly van Winden

More posts by Shelly van Winden