navigatie overslaan

Het aanleggen van nieuwe routes, het ontwikkelen van aanbod voor toeristen, het inroosteren van personeel, de inkoop van goederen en het wel of niet informeren van bewoners en/of bezoekers over de verwachte drukte: zonder data nemen we beslissingen met betrekking tot de vrijetijdseconomie op ons onderbuikgevoel. Voor gemeentes en provincies, maar ook voor ondernemers, bewoners en bezoekers heeft het tal van voordelen om een nauwkeurig beeld te hebben van de verwachte drukte op een bepaalde plek op een bepaald moment. Dankzij de data die we verzamelen met de monitor bezoekersstromen kunnen we realistische voorspellingen doen voor de vrijetijdseconomie in Overijssel. Dat doen we in een dashboard. Zo gaan we te werk.

Tellingen en andere gegevens

In een vorig artikel legden we uit hoe we historische en actuele data verzamelen over bezoekersaantallen en -gedrag. We zoeken naar bestaande data, zoals verkeerstellingen, en verzamelen zelf data, zo specifiek mogelijk zonder daarbij de privacy van bezoekers te schenden. We combineren deze met andere relevante gegevens die bezoekersaantallen kunnen beïnvloeden. Denk aan weersvoorspellingen, vakantieperiodes in zowel Nederland, Duitsland als België en geplande evenementen. Wat al deze data en informatie zeggen over het aantal bezoekers in een regio, wordt al jaren bijgehouden. Je kunt je dus voorstellen dat er een flinke bak aan gegevens bestaat.

Voorspellen met machine learning

Al die gegevens zorgen ervoor dat je ook het aantal bezoekers in de toekomst kunt voorspellen. Studenten Data Science van Windesheim hebben in 2020 een Artifical Intelligence model ontwikkeld dat op basis van data uitvoorgaande jaren zichzelf leert om voorspellingen te doen. Deze voorspellingen waren in eerste instantie gericht op Giethoorn als pilot. In een dashboard voorspelt het systeem op basis van een algoritme de bezoekersaantallen voor de komende week. Een langere periode is ook mogelijk, maar hoe dichterbij je kijkt, hoe beter de voorspellingen zijn. Dit geldt immers ook voor weersvoorspellingen. De voorspellingen worden vergeleken met de uiteindelijke real-time data. Het ontwikkelde model wordt inmiddels door het bedrijf Metricks verder ontwikkeld en in andere gebieden toegepast.

Hoewel het voorspellingsmodel en het dashboard primair gebouwd zijn voor het zomerseizoen had het ook nut bij de schaatsperiode van afgelopen februari.

Beulakerweide
Beulakerweide

Het crisisteam in de Weeribben-Wieden heeft de monitordata van de zomer kunnen toepassen om verkeersdrukte te reguleren met verkeersregelaars.Lees ook:De Stentor – Drukte in schaatswalhalla Kop van Overijssel, toch is burgemeester Bats blijRTV Oost – Burgemeester Steenwijkerland over druk schaatsweekend

In de praktijk

Behalve voor Giethoorn voert MarketingOost nu ook pilots uit voor Weerribben-Wieden, Sallandse Heuvelrug en Lutterzand. We ondersteunen bij het optimaal gebruikmaken van bestaande data en het verzamelen van nieuwe data. We zorgen ervoor dat voorspellingen inzichtelijk worden gemaakt in een dashboard. Hierin is te zien hoeveel bezoekers er in een bepaald gebied worden verwacht en rond welke tijd. Dankzij dit dashboard kunnen onderbouwde beslissingen worden genomen. Destinatiemarketingorganisaties, zoals MarketingOost, kunnen marketing inzetten om bezoekers te verleiden bepaalde regio’s op tijden juist wel of niet te bezoeken, op basis van de verwachte bezoekersaantallen. Eventueel kunnen regio’s passende toezicht en handhaving inzetten. Ondernemers weten hoeveel personeel ze in moeten zetten en waar ze rekening mee moeten houden qua inkoop van producten.

Streven naar meer nauwkeurigheid

Hoewel het dashboard van Metricks een behoorlijk nauwkeurige voorspelling weergeeft van het verwachte aantal bezoekers, wordt het systeem nog altijd getraind voor meer nauwkeurigheid. Er worden wereldwijd al veel metingen uitgevoerd, maar het doen van voorspellingen gebeurt nog wat minder. We zijn daar met de Monitor Bezoekersstromen nog vrij uniek in en we zullen altijd op zoek blijven naar verbeteringen. Zo wordt er veel gebruikgemaakt van verkeerstellingen, die voornamelijk wat zeggen over bezoekers die met de auto komen. We zoeken daarom altijd naar meer vormen van dataverzameling, die bijvoorbeeld ook meer zeggen over wandelaars en fietsers. We werken hierin graag samen met regio’s en ondernemers. Uiteindelijk zijn we immers allemaal gebaat bij deze voorspellingen!

Management op basis van voorspellingen

We verzamelen data, doen voorspellingen en gebruiken deze uiteindelijk om de vrijetijdseconomie in Overijssel in balans te houden. De stappen die daarbij komen kijken lichten we toe in een reeks artikelen, waarvan dit het tweede is. De komende tijd vertellen we meer over de pilotgebieden die meedoen aan de Monitor Bezoekersstromen en over het gebruik van dynamische content.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Jan Brink, Founder van Metricks