navigatie overslaan

Voordat corona zijn intrede deed, groeide onder verschillende partijen in de vrijetijdssector al de behoefte aan inzicht in bezoekersstromen. In Overijssel trekken hotspots, zoals Giethoorn, de Sallandse Heuvelrug en Lemelerberg meer en meer bezoekers. Om deze in goede banen te kunnen leiden en een optimale beleving te kunnen bieden is inzicht en kennis nodig.

Maar ook ondernemers en overheden uit gebieden die momenteel minder bezoekers trekken kunnen dit aanwakkeren als zij een duidelijk beeld hebben van het bezoekersgedrag. In het project Monitoring Bezoekersstromen doen we samen met een aantal pilotgebieden onderzoek, zodat we een objectief beeld krijgen van de situatie en antwoord kunnen geven op deze vragen. Hieronder in het kort wat het project inhoudt en oplevert. In deze infographic wordt dit nader toegelicht.

Monitoring

Er zijn verschillende manieren om het aantal bezoekers te tellen of te monitoren. In dit project zijn er een aantal pilotregio’s waarin we deze methoden testen. Hierbij werken we onder andere met telsensoren. Deze sensoren meten alleen het aantal passanten op een bepaalde plek. We maken geen gebruik van camera’s of andere methoden waarbij iemand herkend zou kunnen worden. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met andere regio’s (in Overijssel en daarbuiten) om de ervaringen te delen.

Voorspelmodel De informatie vanuit de telsensoren wordt gekoppeld aan andere databronnen, zoals (historische) verkeersdata, weer(svoorspellingen) en feestdagen/ evenementen. Op basis hiervan is er een model gemaakt dat de drukte in een bepaald gebied voor de komende zeven dagen kan voorspellen.

Dashboard In een dashboard wordt deze voorspelling visueel weergegeven. Daarnaast is hier de historische en real-time data te zien. Dit dashboard is (vooralsnog) bedoeld voor overheden, natuurorganisaties en DMO’s.

Resultaten

De verkregen data en inzichten uit de Monitoring Bezoekersstromen zijn meervoudig inzetbaar. Ze dienen niet alleen ter ondersteuning van partijen in de vrijetijdseconomie, maar zijn ook belangrijk voor o.a. retail, binnenstadsmanagement, cultuur, natuur en sociale kwaliteit.

Voor gemeenten, regio’s en natuurorganisaties

 • Risicobepaling en sturen op handhaving:Door vooraf inzichtelijk te hebben welke momenten/ locaties (te) druk gaan worden kan er pro-actief worden ingezet op handhaving/ verkeersregelaars etc.
 • Onderscheidend voordeel m.b.t. guest journey: Door inzicht in de wensen en het gedrag van de gast kun je de mogelijkheden in het gebied hier beter op afstemmen, waardoor de gast hier langer wil verblijven.
 • Belasting natuurgebieden: bepalen druk + effecten: Door inzicht in de werkelijke situatie kan er een objectieve discussie gevoerd worden over de gewenste maximale druk op natuurgebieden en de mogelijkheden om deze te spreiden in tijd en ruimte.
 • Kunnen duiden van economische impact van recreatie en toerisme: Door meer inzicht in de aantallen en bewegingen van gasten krijgt een gemeente beter zicht op de economische waarde van deze gast.

Ondernemers

 • Inzicht in piek- en dalmomenten: anticiperen/capaciteit benutten: Door inzicht in verwachte drukte kan een ondernemer zijn personeelsplanning aanpassen, werken in blokken/couverts etc. Rusige momenten verminderen door juist gasten te verleiden op deze momenten te komen.
 • Aanbodontwikkeling: Wat ontbreekt er in het aanbod waar de gast naar op zoek is? En hoe kan de marketingcommunicatie hier beter op inspelen?
 • Meer omzet: Door meer gasten, op betere momenten een betere gastbeleving te bieden zal de omzet stijgen.
 • Meer kansen in (nu nog) rustige gebieden: Gasten worden verleid van de drukke hotspots/ gebaande paden naar andere plekken te gaan. Ondernemers in die gebieden profiteren hiervan.

Gasten

 • Guest journey; optimaliseren beleving: , Een optimale beleving is afhankelijk van de wensen van de gast. Door hier meer van te weten, kan hier beter op ingespeeld worden.
 • Drukte vermijden; In een (te) drukke omgeving is de gastbeleving doorgaans lager. Men wil vaak genieten van rust en ruimte.
 • Alternatieven kunnen geboden worden: Door gebruik te maken van dynamic content worden op diverse websites/ widgets automatisch alternatieven onder de aandacht gebracht, zodat men hier niet zelf naar hoeft te zoeken.
 • Blijven langer: Een gast die een optimale beleving krijgt, blijft langer in het gebied, besteedt meer en komt eerder terug.

Bewoners

 • Leefbare omgeving: Overlast door (te) veel bezoekers in een gebied wordt beperkt, waardoor bewoners een prettige omgeving hebben om in te leven.
 • Meer draagvlak t.o.v. vrijetijdseconomie: Bewoners die geen last hebben van toerisme zijn positiever hierover en zorgen voor draagkracht en trots. Dit draagvlak is van essentieel belang voor een bewuste bestemming.

Destinatie-managementorganisaties

 • (Wijzigen van) routes: Door inzicht in de hotspots kunnen (nieuwe) routes slim bepaald worden zodat spreiding makkelijker plaatsvindt.
 • Sturen/informeren van gasten: Er wordt op diverse manieren gekeken hoe gasten verleid kunnen worden, bijv. via dynamic content, social media, hosts, informatieborden etc.
 • Focus in marketing en communicatie, Er komt meer aandacht voor gebieden (alternatieven)waar het rustiger is.

Proces

Dit project wordt gecoördineerd door MarketingOost en grotendeels gefinancierd door Provincie Overijssel en het Ministerie van EZK. Er wordt een cofinanciering vanuit de deelnemende gebieden gevraagd.

Er zijn een aantal pilotgebieden in Overijssel waar reeds begonnen is aan het traject. De ervaringen in deze gebieden worden gebruikt om in een later stadium ook andere gebieden te monitoren.

De pilotgebieden en huidige ontwikkelingen zijn:
Steenwijkerland

 • Er zijn telsensoren geplaatst, verkeersmetingen gedaan en is er een voorspellingsmodel ontwikkeld.
 • Door middel van een dashboard krijgt men de 7-daagse verwachting te zien en wordt hierop actie ondernomen.
 • Er is tijdens de schaatsperiode in februari gebruik gemaakt van de verwachtingen door verkeersregelaars in te zetten.

Sallandse Heuvelrug

 • In het gebied zijn diverse sensoren geplaatst om het aantal passanten te tellen.
 • Er zijn op basis van deze tellingen en de verkeersmetingen analyses gedaan t.b.v. een voorspellingsmodel.
 • Dit heeft geresulteerd in een dashbboard met realtime inzichten en een 7daagse voorspelling.
 • Er is tevens een test geweest met LiDAR-camera om op een tweetal kruispunten inzicht te krijgen in de situatie (type passanten, routes etc.)

Losser (Lutterzand)

 • In het gebied zijn in december 2021 diverse sensoren geplaatst om het aantal passanten te tellen.
 • Verdere stappen volgen nog.

Er is nog ruimte voor meer pilotgebieden/ gemeenten. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Stap voor stap

Via dit platform leggen we de komende tijd in een reeks artikelen stap voor stap de verschillende onderdelen van het project uit.