De Leefstijlvinder geeft veel inzichten voor stads- en gebiedsmarketing. Deze inzichten in doelgroepen kunnen helpen bij diverse vraagstukken. Op 9 juni was er een online kennissessie. Deze kennissessie ging over de vitaliteit van binnensteden en hoe de leefstijlvinder daarbij kan helpen.

“Hoe kan de Leefstijlvinder bijdragen om van

‘place to buy naar place to be’ te gaan?”

Twee van de aangesloten adviesbureaus geven hierover een presentatie:

Adriana Stam van Bureau Buiten vertelt over de Leefstijlen en wat zij wensen in binnensteden. Daarnaast benoemt zij trends en ontwikkelingen in binnensteden en wijze waarop je als stad je kunt profileren. Klik hier voor de pdf van de presentatie.

Wessel Brocken van Bureau Buhrs presenteert vervolgens een praktische toepassing hiervan aan de hand van een project dat zij in Coevorden hebben gedaan. Klik hier voor de pdf van de presentatie

Bekijk hier de kennissessie via youtube terug

 

Andere kennissessies

  • Eerder dit jaar is er al een kennissessie geweest over natuurbeleving. Deze is ook na te kijken: Kennissessie: natuurbeleving – YouTube.
  • In september volgt er een kennissessie over verblijfsrecreatie.
  • We hopen ook dit jaar onderzoek te kunnen doen naar cultuurbeleving, waarna er ook een kennissessie zal volgen (december)

Over de Leefstijlvinder

De Leefstijlvinder geeft inzicht in verschillende type mensen en wat zij belangrijk vinden. Dit heeft invloed op het gedrag in de vrije tijd en vakantievoorkeuren. De leefstijlvinder is ontwikkeld in opdracht van 9 provincies. Daarnaast zijn er 10 adviesbureaus als partners aangesloten. Op leefstijlvinder.nl is alle informatie vrij toegankelijk.

Shelly van Winden

Author Shelly van Winden

More posts by Shelly van Winden