Uit de laatste peiling in het consumentenpanel van VisitOost blijkt dat men er in het najaar zeker nog op uit wil, maar dan wel naar rustige plekken.

In deze peiling hebben we gevraagd naar de mening en houding van mensen in ons panel ten aanzien van vakanties en uitstapjes in het najaar. De verschillende stappen in de guest journey komen aan bod.

Intentie om er in najaar op uit te gaan blijft

Slechts één op zes ondervraagden weet zeker dat hij of zij niet op vakantie/ weekendje weg gaat in het najaar. Bijna één op drie heeft al een weekendje weg geboekt of concrete plannen om te boeken. Een langere vakantie is door 36% al geboekt/ van plan om te boeken. Vooral september en oktober (buiten vakantie) zijn populair. Maar men kijkt ook al vooruit naar december.

Corona is nog spelbreker

Voor vier op de tien mensen in ons panel is Corona de belangrijkste reden om niet in het najaar weg te gaan. Een deel wacht altijd tot laatste moment of heeft andere privéomstandigheden waardoor er dit najaar geen plannen zijn.

Oriëntatiegedrag nauwelijks veranderd

Voor twee derde van de respondenten is de manier waarop ze zich nu oriënteren op een vakantie/ weekendje weg niet veranderd. Bijna één op de vijf bekijkt nu meerdere bronnen. Belangrijkste bronnen voor inspiratie blijft vooral online; naast Google vooral sites van steden/ provincies, verblijfsaccommodaties en boekings-/reviewsites. Bijna een kwart hoort ook van vrienden en familie goede tips.

Rust en ruimte bepalend in keuze

Bij het boeken speelt het eigen sanitair een bepalende rol.  Daarnaast is de omgeving heel bepalend; deze moet veilig en rustig zijn. De doelgroep van VisitOost kiest vaak al voor rust in de natuur en cultuur. Dit aspect betekent niet voor iedereen hetzelfde; voor de één betekent het dat er weinig andere mensen zijn, voor de ander gaat het vooral om de natuur of op de kans om besmet te raken. Horeca en recreatie wegen wel mee in de keuze, maar zijn minder bepalend. Dit kan voor veel ook fietsen of wandelen zijn. Opvallend vaak wordt de mogelijkheid om honden mee te nemen genoemd.

Duidelijkheid vooraf gewenst

Men gaat graag voorbereid op pad. Ruim de helft van de mensen wil graag vooraf geïnformeerd worden over de maatregelen ter plekke; welke faciliteiten er gebruikt kunnen worden en hoe er voor afstand en hygiëne wordt gezorgd.

Voor vier op de tien heeft de Corona-crisis geen invloed op de manier waarop ze naar de bestemming gaan. Voor ruim een derde is Corona een reden om niet voor het openbaar vervoer te kiezen. Een deel van de mensen geeftaan geen keuze te hebben en afhankelijk te zijn van het openbaar vervoer.

Keuze accommodatie nauwelijks beïnvloed

Voor acht op de tien heeft Corona geen invloed op de keuze die zij maken voor een type accommodatie. Voor een groot deel kiest deze doelgroep al voor hotels/ huisjes en rust. Hotels en huisjes zijn het meest populair om in het najaar te boeken. Ook eigen sanitair op campings is populairder dan die met gedeeld sanitair. Onder de mensen die aangeven voor een camping te kiezen met eigen sanitair, geeft een derde aan dat deze keuze door Corona is veranderd.

Tijdens vakantie is inzicht in situatie en drukte gewenst

Ook gedurende de vakantie is er vooral behoefte aan informatie over het gebruik van de faciliteiten en de wijze waarop de maatregelen worden gehandhaafd. Ook inzicht in drukte is voor bijna de helft relevante informatie. Men geeft ook aan deze informatie via Google in te zien. De specifieke regionale maatregelen zorgen ervoor dat men tijdens de vakantie ook op de hoogte wil blijven van de aangepaste regels.

Ondanks positieve ervaringen in Nederland, zijn meningen verdeeld over bestemming volgend jaar

Van de mensen die dit jaar in Nederland op vakantie zijn geweest, geeft één op de tien aan volgend jaar weer naar het buitenland te willen. Voor één op de vijf behoort Nederland na deze ervaring volgend jaar juist weer tot de opties. Men is nog voorzichtig met het maken van plannen en het boeken van een vakantie voor volgend jaar.

11% geeft aan positief verrast te zijn door Nederland. (De rest wist al dat het mooi is)

Nederland is mooi, heeft onontdekte plekjes en is voor veel mensen de plek waar ze al vaak op vaak op vakantie gaan.

Nog veel zorgen omtrent Corona

Ruim driekwart van de ondervraagden maakt zich zorgen over de komst van een tweede golf. Twee derde wil dan ook alleen ergens heen als duidelijk is hoe er met de maatregelen wordt omgegaan. Er zijn iets minder zorgen over de mogelijkheid om zelf besmet te worden tijdens een vakantie of uitstapje. Een derde maakt zich hier zorgen over, terwijl bijna een kwart dat helemaal niet doet. Ook over de bereidheid om meer te betalen vanwege Corona zijn de meningen verdeeld. Uit de toelichtingen blijkt dat men het gevoel heeft dat de prijzen deze zomer al zijn gestegen en dat Nederland een duur vakantieland is.

Lees hier het volledige rapport

 

 

Shelly van Winden

Author Shelly van Winden

More posts by Shelly van Winden