kennis- en innovatieprogramma's

Aan de slag met duurzaam & toekomstbestendig aanbod in Overijssel

Nog meer dan voorheen overwegen bewoners en bezoekers om Overijssel en de Hanzesteden te ontdekken. Deze interesse wilt u als organisatie vasthouden, én nog verder versterken. Na een druk hoogseizoen voor veel verblijf- en dagrecreatie, en een intensieve periode voor horeca, is het nodig om weer vooruit te kijken. Samen willen we duurzaam & toekomstbestendig aanbod ontwikkelen

MarketingOost zet haar kennis, expertise en netwerk om proactief bij te dragen aan de ontwikkeling van duurzaam & toekomstbestendig aanbod, als onderdeel van gebieds- en bestemmingsontwikkeling in Overijssel & Hanzesteden!
De kennis- en innovatieprogramma’s bieden samenhang tussen thematische kennisactiviteiten, diensten en tools. Door een pallet aan mogelijkheden te bieden, zowel online als offline, collectief en individueel, stimuleren we door blended learning & development de kennisontwikkeling in Overijssel en Hanzesteden. Dit doen we vaak samen met partners en externe experts.

Data als startpunt voor ontwikkeling

Er zijn meerdere overkoepelende thema’s waar MarketingOost zich op richt. Op dit moment ligt de focus op:

  • Duurzaamheid: Mensen zijn mede door Corona meer na gaan denken over duurzaamheid en de manier waarop ze op vakantie gaan. Dit is dus juist hét moment om als organisatie met duurzaamheid aan de slag te gaan! Denk aan thema’s zoals energietransitie, korte voedselketens, natuurinclusief ondernemen en circulariteit.
  • Toegankelijkheid & gezondheidstoerisme: Vrijetijdsbesteding is voor iedereen, ongeacht zorg- of hulpbehoefte en toegankelijkheidswensen. In Nederland leven ongeveer 2,5 miljoen mensen met een beperking. Mede door de vergrijzing zal het aantal komende jaren snel stijgen. Het is een kansrijke nichemarkt voor bedrijven en toeristische regio’s.

Andere overkoepelende thema’s zijn digitalisering, human capital, zakelijke markt, internationale markt, marketing en gastvrijheid.

Kennistools & diensten

De tools zijn diensten, middelen en activiteiten die op elkaar aansluiten vanuit de gekozen thematiek. Komende periode worden de tools verder opgebouwd en uitgebreid. Bekijk ook de visual!

Scenario’s & filmpjes

MarketingOost heeft verschillende scenario’s ontwikkeld. Deze scenario’s stellen ondernemers en gemeenten in staat te anticiperen op (aanstaande) ontwikkelingen en besluiten van het kabinet en de beide Veiligheidsregio’s. Bekijk onze filmpjes en pas de werkwijze toe in uw praktijk. Wij helpen en denken graag mee over een pragmatische aanpak. Alle tools sluiten bovendien aan op onze scenario’s.

Blogs & artikelen

Bekijk onze blogs op het KennisplatformOost. We vullen de blogs aan met verhalen over trends & ontwikkelingen, voorbeeldprojecten en onze dienstverlening. Lees over digitalisering in de vrijetijdswereld, aanbodontwikkeling in het Vechtdal en over ons gezamenlijke project in het Reestdal om bestemmingsontwikkeling te realiseren.

Whitepapers

Op een interactieve en aansprekende manier presenteren we trends & ontwikkelingen, inspiratie en financieringsmogelijkheden in onze whitepapers. Lees over de thema’s digitalisering, duurzaamheid en inclusie en toegankelijkheid. Aansluitend op de onderwerpen worden de overige kennistools ontwikkeld. Lees hieronder verder.

Webinars & webstorms

Volg onze interactieve webinars onder leiding van topduo Lennart Graaff & Bas Westerweel. Er zijn expertmeeting en er is veel tijd voor interactie tussen deelnemers. We noemen het ook wel webstorms, omdat we met elkaar brainstormen over vraagstukken. Bekijk de eerst volgende webinars hier. Alle webinars zijn omgezet naar podcasts, luister het hier terug. Bovenstaande webinars worden ook toegevoegd.

Workshops & innovatietrajecten

Vergroot uw kennis tijdens de workshops van experts.. Bekijk hier het programma en meld u en uw personeel aan. Een ander voorbeeld van een innovatie workshops en innovatietrajecten zijn het Smaakmakerstraject of Circo Track Vechtdal. Heeft u interesse in één van de trajecten in uw regio? Laat het ons weten, bij voldoende animo kunnen we de trajecten in Overijssel verder uitrollen.

Excursies & kijkje in de keuken bij…

We organiseren excursies, rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM. De excursies communiceren we via de MarketingOost kanalen en via het KennisplatformOost. Heeft u een voorbeeldverhaal over de thema’s, wilt u uw verhaal delen met andere ondernemers en uw locatie beschikbaar stellen als onderdeel van een excursie? Laat het ons weten, dan kijken we of het past!

Zin om samen te werken?

We vinden samenwerken heel belangrijk en zijn heel nieuwsgierig naar projecten of ideeën die elkaar kunnen versterken.  Heeft u vragen over deze Kennisspecial, wilt u samenwerking of heeft u nieuwe ideeën? Neem contact op met Anieke van Wijnen. E: avanwijnen@marketingoost.nl
M: 06-30998767

We houden u op de hoogte van nieuwe activiteiten via onze LinkedIn, Facebook en Twitter. We bereiken zoveel mogelijk organisaties als u onze berichten deelt via uw eigen social media kanalen. Of tag personen voor wie een item interessant is, in de comments.

Samen werken we aan duurzaam & toekomstbestendig aanbod in Overijssel! Doet u mee?