Cultuur en Overijssel zijn onslosmakelijk met elkaar verbonden, dit beschreven we in het artikel ‘Verhalen uit de Kop’; hoe cultuur en vrije tijd elkaar versterken. Maar in deze tijd hebben veel ondernemers (in de vrijetijdssector) en de culturele sector het moeilijk. De bezoeker brengt minder van zijn tijd buiten de deur door en daardoor is het nog belangrijker om krachtig op zijn netvlies te verschijnen zodat hij uiteindelijk zijn spaarzame tijd bij u doorbrengt wanneer dit weer mogelijk is. De gast is op zoek naar de cultuur in zijn vrije tijd. Door deze combinatie te bieden, kunt u nog beter inspelen op de wensen van de gast.

Een financieel steuntje in de rug is daarom in deze tijd wenselijk. De provincie Overijssel en diverse fondsen stellen middelen beschikbaar voor het Corona-proof maken van aanbod en het ontwikkelen van nieuw cultureel aanbod.

We brengen 2 interessante regelingen onder de aandacht m.b.t. de sectoren cultuur en vrijetijdseconomie:

  1. Kickstart cultuurfonds – maximaal €100.000 (100% subsidie)

Kickstart Cultuurfonds heeft een nieuwe subsidieregeling opengesteld voor de culturele sector. Met die extra steun kunnen theaters en musea hun gebouwen coronaproof maken en (nieuwe) voorstellingen en tentoonstellingen programmeren die in het ‘nieuwe normaal’ niet rendabel genoeg zouden zijn.”

De subsidie is op drie verschillende periodes op drie verschillende tijdslots opengesteld voor verschillende deelsectoren:

  • Theater: 15 februari 10.00u – 19 februari 16.00u, 29 maart 10.00u – 2 april 16.00u, 17 mei 10.00u – 21 mei 16.00u
  • Muziekpodium: 8 februari 10.00u – 12 februari 16.00u, 22 maart 10.00u – 26 maart 16.00u, 10 mei 10.00u – 14 mei 16.00u
  • Theaterproducent: 22 februari 10.00u – 26 februari 16.00u, 5 april 10.00u – 9 april 16.00u, 24 mei 10.00u – 28 mei 16.00u
  • Musea: 15 februari 10.00u – 19 februari 16.00u, 29 maart 10.00u – 2 april 16.00u, 17 mei 10.00u – 21 mei 16.00u
  • Producenten podiumkunst: 1 februari 10.00u – 5 februari 16.00u, 15 maart 10.00u – 19 maart 16.00u, 3 mei 10.00u – 7 mei 16.00u

Voor de voorwaarden kijk op https://kickstartcultuurfonds.nl/

Tevens hebben we een handige handout gemaakt voor de specifieke vereisten van deze subsidie.  Deze kunt u hier onder vinden. 

  1. Het Verhaal van Overijssel 2.0 – maximaal €100.000 (60% subsidie)

Subsidie voor activiteiten op het gebied van archeologie, restauratie en herstel aan cultureel erfgoed of immaterieel erfgoed en streektaal. Voor één of meer van de volgende activiteiten:

  1. Het zichtbaar maken van Incluis de natuurlijke ontstaanswijze van een gebied.
  2. Voor de uitvoering van restauratie- en herstelwerkzaamheden aan cultureel erfgoed, met voorbereidende werkzaamheden.
  3. Voor activiteiten die bijdragen aan het levend houden van immaterieel erfgoed en streektaal.

Kijk voor de specifieke voorwaarden op de site van de Provincie Overijssel. Aanvragen is vanaf 1 februari mogelijk. Let op: de regeling zit vaak snel vol. Dien op tijd de aanvraag in.

Tevens hebben we een handige handout gemaakt voor de specifieke vereisten van deze subsidie. Deze kunt u hier onder vinden

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over kansen voor aanbodontwikkeling en wilt u hulp bij conceptontwikkeling en het ontwikkelen en schrijven van een businesscase/projectplan, neem contact op met Anieke van Wijnen (avanwijnen@marketingoost.nl). Heeft u inhoudelijke vragen over de subsidies, neem contact op met Guido Wapstra (gwapstra@marketingoost.nl).

Guido Wapstra

Author Guido Wapstra

More posts by Guido Wapstra