Kansenkaart

MarketingOost heeft samen met de Provincie Overijssel een kansenkaart ontwikkeld. Dit instrument geeft inzicht in de geografische spreiding van recreatie en toerisme in Overijssel. We voegen informatie samen over capaciteit van accommodaties en bijvoorbeeld natuurgebieden en fiets- en wandelroutes in de buurt.

Ondernemersinformatie

Ondernemers wordt gevraagd om de informatie in de kansenkaart aan te vullen. Door aan te geven in hoeverre men open is en eventueel een toevoeging te geven over de aanpassing van het aanbod ontstaat er een compleet beeld van de sector in Overijssel.

FAQ Corona-enquête

Hieronder staan de meest gestelde vragen over deze enquete. Mocht dit geen antwoord geven op uw vraag, kunt u altijd contact opnemen.

Hoe kan ik de enquête openen?

De enquêtekaart is via deze link te openen in alle standaard webbrowsers.

Hoe beantwoord ik de enquêtevragen?

  1. Zoek via het vergrootglas op uw bedrijf of zoom in op de kaart.
  2. Klik op uw bedrijf voor het verschijnen van de vragenlijst.
  3. Beweeg met uw muis over de velden voor een toelichtende opmerking.
  4. Beantwoord de vragen: u kan direct typen in de velden of een antwoord selecteren uit het menu dat verschijnt.
  5. Sluit de enquêtekaart; de gegevens zijn nu opgeslagen.
  6. Iets verandert bij uw bedrijf? Dan kunt u uw antwoorden altijd aanpassen. Begin dan weer bij punt 1.

Moet ik alle vragen beantwoorden?

U bent daartoe niet verplicht, maar hoe vollediger u antwoord des te meer zicht wij krijgen over mogelijke knelpunten. Wilt u een vraag toch niet beantwoorden? Laat dan het veld leeg.

Welke bedrijven staan op de kaart?

De bedrijven op de kaart zijn op basis van openbare KVK-registraties geselecteerd door Marketing Oost.

Hoe kan ik ingevoegde gegevens verwijderen of aanpassen?

Open nogmaals de vragenlijst voor uw bedrijf. U kunt uw invoer nu aanpassen. Wilt u uw antwoord helemaal verwijderen? Maak dan het veld leeg (met backspace).

Mijn R&T bedrijf in Overijssel staat niet op de kaart. Hoe kan ik mijn bedrijf toevoegen?

Stuur daarvoor een bericht naar Afdeling Strategie en Onderzoek  <onderzoek@marketingoost.nl>  met de naam van uw bedrijf, uw aanbod en het adres. Wij zullen uw bedrijf dan toevoegen aan de kaart.

Ik heb een andere vraag. Met wie kan ik contact opnemen?

Inhoudelijke vragen over de enquête kunt u sturen naar Afdeling Strategie en Onderzoek: onderzoek@marketingoost.nl.

Vragen over het functioneren van de enquêtekaart richt u aan Miles Copping: miles.copping@bureaubuiten.nl.