Data-analyse legt unieke mogelijkheden bloot

Aan routes, kaarten, ‘Leefstijlen’ en cijfers is in het Hof van Twente geen gebrek. Alleen hoe organiseer je al deze interessante informatie en data? Tijdens hun samenwerking zijn Hofmarketing & MarketingOost hier eens goed ingedoken. De uitkomst leidde tot mooie inzichten en nieuwe kansen.

Een gemeente of DMO beschikt vaak over meer informatie dan zij zelf weet. Vaak versnipperd over verschillende afdelingen of in diverse beleidsstukken of rapporten. Hierdoor ontbreekt er meestal  een integraal beeld en is het al helemaal lastig om te zien waar kansen liggen.

Voor Hof van Twente mochten we vanuit Strategie en Onderzoek (MarketingOost) met deze opdracht aan de slag. Door het combineren van de bestaande data, kwamen we al snel tot de eerste inzichten, zoals de grote aanwezigheid van landgoederen in de Hof. Juist door deze te bespreken met Hofmarketing en de gebiedsadviseur van Twente Marketing, konden we dit verder duiden en aanvullen. Zo bespraken we de openstelling van deze landgoederen.

 

Kansenkaart

We beschikken sinds vorig jaar over de mogelijkheid om online kansenkaarten te maken met onze eigen tool. Hiermee creëren we makkelijk(er) geografische analyses en vind je de informatie overzichtelijk terug op de kaart. Er is een eigen kaart gemaakt voor Hof van Twente. Door de kaartlagen te combineren kwamen interessante zaken aan het licht. Zo bleek dat er naast de grote hoeveelheid rijksmonumenten en landgoederen, ook veel natuurgebieden zijn. In combinatie met de wandel- en fietsroutes die hier liggen kunnen er bijvoorbeeld thematische routes ontwikkeld worden.  Ook is er inzichtelijk gemaakt welke doelgroepen (Leefstijlen) er komen en welk aanbod daarvoor is. Hieruit kwam naar voren dat voor de Leefstijl Stijlzoekers nog aanbod mist.

Aan de slag met de resultaten

De gemeente en Hofmarketing gaan nu aan de slag met de inzichten. Samen met ondernemers en Twente Marketing gaan zij de uitkomsten gebruiken voor de Visie VTE die de gemeente binnenkort maakt (voorbereidingen zijn al bezig) en ook meenemen in het plan voor HofMarketing.

Wil je deze inzichten ook voor jouw gemeente?
Team Strategie en Onderzoek gaat graag voor je aan de slag. Afhankelijk van de wensen en de bestaande informatie geven we een offerte af voor het aantal uur dat wij hiervoor nodig hebben. Voor de gehele traject van Hof van Twente (verzameling, analyse, rapportage, overleg en kansenkaart) bedroegen de kosten ca € 6.000,-.  De kansenkaart voor Overijssel is voor iedereen beschikbaar. Hier staat aan de hand van een case beschreven hoe je deze kunt gebruiken.

We vertellen je graag meer over de mogelijkheden.

Team Strategie & Onderzoek

 

Shelly van Winden

Author Shelly van Winden

More posts by Shelly van Winden