De Corona crisis heeft de wereld op zijn kop gezet. Hierdoor zijn mensen ook meer gaan nadenken over duurzaamheid en de manier waarop ze op vakantie gaan. Dit is dus juist hét moment om als ondernemer met duurzaamheid aan de slag te gaan!

Als recreatieondernemer kunt u inspelen op deze toegenomen belangstelling voor duurzaamheid.  Niet alleen kunt u uw steentje bijdragen aan een ‘groenere’ wereld, u kunt ook kosten besparen, en tegelijkertijd een interessante nichemarkt aanboren. Inmiddels geeft al meer dan de helft van de Nederlanders aan op duurzaamheid te letten bij de aankoop van producten of diensten. De verwachting is dat dit de komende jaren nog verder gaat stijgen. Mede door Corona is dit in een stroomversnelling gekomen.

Korte ketens, energie besparen en natuurinclusief

Bij duurzaamheid kunt u aan verschillende zaken denken. Al deze vormen zijn zeer interessant voor de vrijetijdseconomie.

  • Zo is de korte keten een vorm van duurzaamheid waarbij men de tussenschakels in de voedselsector weghaalt waardoor er minder CO2 en minder afval ontstaat. De korte keten zorgt bovendien voor een authentieke streekbeleving. Dit is een toegevoegde waarde waar veel gasten in hun vrije tijd naar op zoek zijn. In Overijssel is Salland Boert en eet Bewust hier een mooi voorbeeld van.

Boerderijwinkel Salland Boert en eet Bewust

  • Hiernaast is energiebesparing een vorm van duurzaamheid, waar circulariteit een belangrijk onderdeel van is. Voor de (verblijfs)gast zijn zichtbare energiebesparende of circulaire producten interessant. De verwachting is dat de aantrekkelijkheid van deze producten in de toekomst alleen nog maar toeneemt. In Overijssel heeft MarketingOost CircoLodge ondersteund met de planvorming voor de realisatie van circulaire verblijfsaccommodatie.

Circulaire verblijfsaccommodatie gemaakt door CircoLodge

  • Tot slot is natuurinclusief ondernemen steeds populairder aan het worden. Dit is een manier van ondernemen waarbij men samen met de natuur werkt. In plaats van de natuurlijke processen aan te passen aan de mens, maakt men gebruik van deze natuurlijke processen. Natuurinclusief ondernemen draagt bij aan de verbeterde kwaliteit van een gebied. In Overijssel heeft MarketingOost Restaurant De Rheezerbelten ondersteund met hun plannen om natuurinclusieve recreatie te realiseren in de Rheezermaten.


Restaurant de Rheezerbelten

Wilt u meer weten over duurzaamheid in de vrijetijdseconomie en welke kansen dit u kan bieden?

Lees dan onze de whitepaper  ‘Duurzaamheid als randvoorwaarde binnen Overijsselse vrijetijdseconomie’.  Hierin vindt u trends en ontwikkelingen, innovatieve voorbeelden en  praktische tips en financieringsmogelijkheden.

Aan de slag

Wilt u hiermee aan de slag in uw regio, gemeente of op uw bedrijf? Neem contact op met Strategie & Onderzoek over kansen en mogelijkheden.

Guido Wapstra

Author Guido Wapstra

More posts by Guido Wapstra