De onzekerheid over het verdere verloop van de oorlog in Oekraïne is groot. Niet alleen over de situatie ter plekke, maar ook wat de gevolgen (gaan) zijn voor de rest van Europa. We geven korte beschouwing en nieuwsupdates voor de toeristische sector. Dit bericht wordt regelmatig geüpdatet als er nieuwe informatie beschikbaar is. 

 

Twente op de bres voor studenten: 

Twente Board, de Twentse samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, gaat aan de slag om de ruim 250 studenten afkomstig uit Oekraïne en Rusland die door de oorlog in hun land niet of nauwelijks meer contact hebben met hun ouders, familie en vrienden te helpen. Naast angst en bezorgdheid, dreigt voor deze groep ook financiële onzekerheid. Het initiatief om de internationale community in Twente te ondersteunen in deze moeilijke tijd kwam van Saxion. Twente Board op de bres voor studenten uit Oekraïne (utwente.nl)

 

29 maart 2022 | update ABN AMRO insights

Het is oorlog en de gevolgen worden wereldwijd gevoeld. Ook horecaondernemers gaan dit merken. Hoewel zij sinds het opheffen van de coronarestricties goede zaken doen, pakken zich nu toch weer donkere wolken samen. Dit geldt ook voor de internationale reiswereld en voor hotels die zich richten op de buitenlandse gast, twee branches die net aan het opkrabbelen zijn. Alle hoop op de lokale toerist – ABN AMRO

 

25 maart 2022| Update NBTC

Welke impact hebben (wereld)crises zoals corona en de oorlog in Oekraïne op  de toeristische sector? Om dit in te schatten keek NBTC naar eerdere crisissituaties en zette de inzichten en conclusies voor je op een rij. Impact van crises op toerisme – NBTC

 

21 maart 2022| ING: Oorlog in Oekraïne heeft ook gevolgen voor bedrijfsvoering recreatiesector

Economische gevolgen van de Oekraïne crisis zijn onder andere opgelegde sancties en gestegen olie- en gasprijzen. Deze hogere energieprijzen raken ook de Leisuresector. Daarnaast raakt het ook de toeleveranciers van de Leisure die met enige vertraging prijsverhogingen zullen doorberekenen. Door de hogere energieprijzen en voedselprijzen daalt de koopkracht van de consumenten waardoor zij naar verwachting minder zullen gaan uitgeven. Voor meer informatie zie het bericht van ING.

 

14 maart 2022 | Oorlog zorgt voor annuleringen bij Amerikanen en Aziaten.
Daarnaast hangt er een donkere wolk boven ons hoofd door de prijsstijgingen. Dit zorgt ervoor dat Nederlanders voorzichtig zullen zijn met grote uitgaven.  Volgens De Stentor  durft het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) niet te zeggen hoe groot de gevolgen nu kunnen zijn. “We hebben nog geen concrete inzichten”, zegt een woordvoerder. “Maar het sentiment in de internationale markten is slechter. De oorlog zal net als de hoge inflatie effect hebben op het reisgedrag.”  Daarnaast meld De Stentor dat hogere vakantiekosten er toe kunnen leiden dat Nederlanders, net als in coronatijd, ook dit jaar weer dicht bij huis blijven. ,,Vanwege de oorlog en de daling van de koopkracht kan ik me voorstellen dat mensen minder snel geneigd zijn om ver weg te reizen”, zegt vrijetijdseconoom Westerhuis. ,,Ook Belgen en Duitsers zie ik wel meer deze kant op komen. Mogelijk profiteren Nederlandse hotels daar wel van.”Weer een klap voor reiswereld: ‘De zon schijnt, maar er hangt een donkere wolk voor’ | Reizen | destentor.nl

 

11 maart 2022 | HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, is een inventarisatie gestart naar het aantal beschikbare accommodaties en slaapplaatsen binnen de recreatie. Inzet HISWA-RECRON voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne (hiswarecron.nl)

 

8 maart 20222 | Veel ondernemers kijken onzeker naar de ontwikkelingen en wat dit betekent de komende maanden. Hoewel ook wij niet kunnen voorspellen hoe de impact zal zijn en wat dat betekent voor de toeristische en recreatieve sector, zullen we hier kort wat verwachtingen schetsen.

 • Sentiment en vakantie-intentie binnenkort bekend
  Binnenkort (eind maart) volgt er een nieuwe sentimentmeting van NBTC naar de vakantie-intentie van de Nederlandse én buitenlandse gast. Dit zal een beeld geven van de mate waarin de situatie impact heeft op de vakantieplannen.
 • Verwegmarkten waren al kleine markt voor Overijssel
  Buitenlandse gasten uit landen buiten Europa bezochten de laatste tijd al weinig Europa. Dat zij vanwege veiligheid nu Europa zullen mijden, zal dus maar beperkt effect hebben. Dit is overigens al een zeer kleine markt voor Overijssel. Ook Russen zagen we hier al weinig.
 • Onzekerheid en inflatie
  Een bijkomend effect van de oorlog zijn de stijgende kosten van levensonderhoud (energie, voedsel), maar ook van brandstof en dus van reizen. Dit zal naar verwachting wel effect gaan hebben op het reisgedrag, ook vanuit onze buurlanden en het eigen land. Hoeveel geld heeft men straks beschikbaar voor vakanties, hoe duur worden de vakanties, staan we voor een recessie (en moeten we zuinig aan doen)? Deze onzekerheden zullen impact hebben op het reisgedrag van Europeanen. Maar hoeveel impact, dat is nu lastig in te schatten (net zo lastig als het verloop van de oorlog in te schatten is…)
 • Bezoekintentie binnenlandse markt ligt nog hoog
  De afgelopen jaren hebben we een forse toename gezien van mensen die Nederland (weer) ontdekt hebben. Voor een deel was dit ‘noodgedwongen’ en wilde men graag weer verder weg als dat weer zou kunnen. Toch zagen we in ons onderzoek in januari nog dat de bezoekintentie nog net zo hoog ligt als vorig jaar en ruim boven dat van voor de Coronacrisis. Ook zonder oorlog verwachten we dus dat de binnenlandse vakantie nog in trek blijft.
  Het is onzeker wat de mensen met buitenlandse plannen gaat doen. Wachten ze nog af of gaan ze toch weer voor de vertrouwde situatie in Nederland?

 

 

Shelly van Winden

Author Shelly van Winden

More posts by Shelly van Winden