MarketingOost vindt het belangrijk om bij te dragen aan het onderwijs en de ontwikkeling van toekomstige deelnemers aan de arbeidsmarkt. Regelmatig worden stagiairs aangenomen, zowel meewerk- als afstudeerstagiairs.

Michelle Kleinheerenbrink heeft in de periode van februari t/m juli 2019 haar afstudeeropdracht uitgevoerd bij MarketingOost. In de tekst hieronder kunt u lezen over haar onderzoek en resultaten.

Voor mijn opleiding Hotelmanagement heb ik tijdens mijn afstudeerperiode onderzoek gedaan naar hoe technologie kan bijdragen aan een verbetering van de gastvrijheid, specifiek gericht op de ondernemers in de verblijfsrecreatie in Overijssel. Dit onderzoek heb ik met behulp van een aantal ondernemers (hiervoor mijn dank!) in deze mooie provincie tot een goed einde kunnen brengen. Ik heb verschillende interviews afgenomen en hierdoor inzicht gekregen in de bereidheid van de ondernemers om technologie te implementeren in hun onderneming. Deze zogenaamde adoptiebereidheid is aanwezig, echter in verschillende mate. De bereidheid lijkt afhankelijk van het type onderneming en de doelgroep.

Tevens is er een enquête afgenomen onder de leden van het consumentenpanel om inzicht te krijgen in de behoefte van de bezoeker als het gaat om technologie in de verblijfsrecreatie en gastvrijheid. Uit de enquête komt een zekere vrees naar voren dat inzet van technologie ten koste gaat van gastvrijheid en persoonlijke aandacht. Daarbij blijkt uit de enquête dat de doelgroep het niet zozeer belangrijk vindt dat technologie zichtbaar wordt toegepast. Daarentegen ervaart zij het wel als positief wanneer een verblijfsaccommodatie achter de schermen gebruikmaakt van technologie om processen te versnellen. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van tablets door het personeel, wat dan ook als positief in de enquête beoordeeld werd. Toch antwoordt het merendeel van de doelgroep van Overijssel op de vraag of technologie kan bijdragen aan een verbeterde gastvrijheid met ‘Ja’.

Tijdens het onderzoek hebben we geleerd dat er weinig echt nieuwe, relevante technologische ontwikkelingen te vinden zijn. De ontwikkeling die te zien is, benadrukt dat het vooral neerkomt op het slim inzetten van bestaande technologieën. Innovatie ontstaat door out-of-the-box denken in relatie tot de doelgroep. Daarbij kan er geconcludeerd worden dat het verlichten van processen kan zorgen voor een verbeterde gastvrijheid, aangezien hierdoor meer tijd overblijft om persoonlijke aandacht te schenken aan de gast.

Lees het rapport
Yasmin van der Haven

Author Yasmin van der Haven

More posts by Yasmin van der Haven