MarketingOost richt zich met haar expertise steeds nadrukkelijker op aantrekkelijke regio’s voor bewoners. Daarbij zoeken we naar de juiste balans voor de vrijetijdseconomie: teveel toeristen is niet goed, te weinig ook niet. 

Hanzesteden Marketing heeft deze ambitie ook verwoord in hun toekomstperspectief. Om hiermee aan de slag te gaan is er in 2019 een bewonersonderzoek gedaan. Hieruit bleek dat bewoners het toerisme nog steunen en graag willen dat hun stad een toeristische bestemming blijft. Dit is iets wat de Hanzesteden graag in de toekomst willen behouden.

Om inzicht te krijgen in hoe dit draagvlak in de Hanzesteden behouden kan blijven dan wel vergroot kan worden zijn praktische handvatten om aan de slag te gaan nodig.

Annick Vrolijks heeft de afgelopen maanden tijdens haar afstudeerperiode zich bezig gehouden met draagvlak voor toerisme onder inwoners, specifiek gericht op de Hanzesteden. Ze heeft  een model ontwikkeld voor draagvlak onder inwoners en 24 interventies ontwikkeld die bij kunnen dragen aan behoud hiervan.

Ben je benieuwd naar de resultaten? Lees dan hier de Samenvatting Hanzesteden onderzoek draagvlak voor toerisme onder inwoners

Shelly van Winden

Author Shelly van Winden

More posts by Shelly van Winden