Het is al even geleden, maar daarom niet minder belangrijk. Op het toerisme- & vrijetijdscongres Overijssel op 26 februari te Zwolle werden de scriptieawards uitgereikt vanuit Gastvrij Overijssel. De winnaars waren Laura Verwaal,  Sanne van Gerrevink en Sam Rademaker. Allen nogmaals van harte gefeliciteerd en bedankt voor jullie bijdrage aan de vrijetijdssector in Overijssel!

Hieronder staan samenvattingen van de winnende onderzoeken en links naar de volledige scripties.

Laura Verwaal

Voor mijn afstuderen heb ik onderzoek gedaan voor Go-Kids, een online regionaal platform waar kindvriendelijke activiteiten en uitjes tot en met twaalf jaar in beeld worden gebracht onder (groot)ouders. De thesis betreft een marktonderzoek naar de wensen en behoeften, het zoek- en boekgedrag en de vrijetijdsbesteding van een specifieke doelgroep, namelijk: gezinnen met kinderen met een beperking. Er is een communicatieplan opgeleverd waaruit blijkt hoe Go-Kids haar communicatiemiddelen het beste kan aanpassen op de wensen en behoeften van de doelgroep.

Uit het onderzoek is gebleken dat een goede informatievoorziening van groot belang is bij het zoeken en boeken van uitjes en activiteiten voor de doelgroep van gezinnen met kinderen met een beperking. Om het gat op te vullen tussen de informatievoorziening en het geschikte aanbod voor deze doelgroep is er aanbevolen om de informatievoorziening op het platform (website) van Go-Kids te verbeteren. Dit kan door een kopje toe te voegen aan de website van Go-Kids waar informatie te vinden is over uitjes en activiteiten voor kinderen met een beperking. Ouders kunnen zo eenvoudig en snel vanaf de startpagina terecht bij de juiste informatie over toeristische mogelijkheden voor hun kind. Om de informatievoorziening nog beter te maken dient het mogelijk te zijn om in de zoekfunctie op de website voor toegankelijk toerisme te kunnen kiezen, waarbij ideaal gezien ouders daarbij door middel van filters kunnen aangeven om wat voor soort beperking of stoornis het gaat. Vervolgens worden geschikte uitjes en activiteiten geselecteerd. Het is bij het zoekfilter van belang dat er duidelijk en per doelgroep/beperking onder meer aangegeven wordt wat de aanwezige voorzieningen zijn, een weergave van drukte, leeftijd, mate van prikkels en (eventueel aangepaste) prijzen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Verwaal

Sanne van Gerrevink

Voor mijn scriptie heb ik onderzoek gedaan naar de ervaringen van hotels bij het aannemen en inzetten van mensen met een arbeidsbeperking. Dit onderzoek heb ik uitgevoerd vanuit mijn opdrachtgever Disability Studies. Deze stichting houdt zich vooral bezig met het stimuleren van onderzoek en onderwijs op het gebied van disability studies.

Tijdens deze periode heb ik onderzoek gedaan naar de redenen voor hotels om mensen met een arbeidsbeperking wel of niet in te zetten, wat de ervaringen hiermee zijn en wat de succes- en faalfactoren zijn. Uiteindelijk hebben deze drie onderdelen antwoord gegeven op mijn hoofdvraag: “wat zijn de huidige ervaringen van hotels met het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking?”

Nadat ik alle informatie van mijn field- en deskresearch had verzameld, ben ik tot een aanbeveling gekomen. De aanbeveling is om een buddysysteem in te voeren. Hierbij is er één-op-één begeleiding; een medewerker zonder arbeidsbeperking wordt aangesteld als buddy die als begeleider en vertrouwenspersoon zal optreden voor de medewerker met een arbeidsbeperking. Dit systeem is effectief op de langere termijn doordat er vanaf het begin goede begeleiding wordt geboden. Daarnaast kan de medewerker met een arbeidsbeperking zich uiteindelijk gaan richten op de wat makkelijkere taken. Voorbeelden hiervan zijn de mice-en-place in de keuken of het klaarzetten van de conferentiezalen. Hierdoor kan de buddy deze taken loslaten en zich meer richten op zijn eigen werkzaamheden.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u mij bereiken op svangerrevink@hotmail.com of via LinkedIn: linkedin.com/in/svangerrevink

De volledige scriptie is hier te vinden:

ThesisDisability

Sam Rademaker

De Gemeente Hardenberg heeft in 2018 een afstudeeropdracht uitgezet om te onderzoeken wat de toegevoegde waarde is van een receptierobot tijdens de receptieontvangst in de Publiekshal. Hierbij was het belangrijk dat het service-element van gastvrijheid en klanttevredenheid niet verloren zou gaan. Als Hotelschool-student en geboeid door technologische ontwikkelingen was dit voor mij een interessante uitdaging. Op basis van een zelfgemaakt model, een guest journey van bezoekers in het gemeentehuis te Hardenberg, is onderzocht waar de robot toegevoegde waarde kan bieden.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de receptierobot verassend goed kan functioneren als gastheer/vrouw. De robot werd bij verschillende organisaties al gebruikt als eerste aanspreekpunt. Voor de gemeente betekende dit in de praktijk dat de robot zowel bezoekers met een interne afspraak als bezoekers met een afspraak aan de publieksbalie kon helpen. Hierbij konden bezoekers zelf kiezen of zij ontvangen wilden worden door middel van een dialoog of door de keuzeopties aan te toetsen op de tablet.

Naast de praktische werkzaamheden, is bij de best practices gebleken dat de grootste toegevoegde waarde de beleving is. Een receptierobot is een vorm van dienstverlening die velen nog niet gezien hebben. Mensen ‘ontdooien’ op het moment dat zij de robot zien, aaien de robot en maken leuke selfies. Ook was de invloed op formatieplaatsen belangrijk in dit onderzoek. Het is gebleken dat een receptierobot hier geen invloed op heeft, maar juist een toegevoegde waarde. Door de receptierobot kunnen 15% van de repeterende werkzaamheden worden weggenomen, waardoor medewerkers die gewonnen tijd kunnen steken in meer persoonlijke aandacht aan mensen die dit wensen.

Het advies aan de gemeente was om eerst de huidige faciliteiten te optimaliseren. Hierdoor zou er geen niveauverschil ontstaan tussen de huidige techniek en die van de robot als bezoekers zich niet wilden aanmelden op de robot. Het advies was om daarna met een projectgroep de implementatie van de robot op te pakken. Deze projectgroep moest bestaan uit verschillende afdelingen, zodat dit proces vanuit verschillende invalshoeken bekeken werd. Ook was het advies om de kosten te verdelen tussen verschillende afdelingen die zouden profiteren van de komst van een receptierobot.

Uiteindelijk is de robot niet geplaatst bij de gemeente. Echter heeft dit onderzoek mijn ogen geopend hoe technologie gecombineerd kan worden met hospitality. Ook geeft het organisaties die hun ontvangst willen vernieuwen een goed inzicht waar een receptierobot toegevoegde waarde biedt, wat de financiële consequenties zijn en hoe dit het best geïmplementeerd kan worden.

Voor meer informatie kunt u Sam Rademaker benaderen via e-mail of telefoon: 06-31195612

De volledige scriptie is hier te vinden:

Thesis Sam Rademaker

 

 

 

Guido Wapstra

Author Guido Wapstra

More posts by Guido Wapstra