Feiten en cijfers Stad Zwolle

Zwolle in cijfers

19
krimp in aantal bezoeken in Zwolle in 2019 t.o.v. 2018
19
krimp in bestedingen in Zwolle in 2019 t.o.v. 2018
11
krimp in bezoekers in Zwolle in 2019 t.o.v. 2018
Klik hier voor nog meer opvallende cijfers over Zwolle

Aantal bezoeken aan steden

Het bezoek aan Zwolle is gedaald in 2019. Echter is bezoek aan steden over de gehele breedte gedaald. Dit is deels debet aan de minder mooie zomer aldus NBTC (CVO Stedenonderzoek, 2019).

Aantal bezoekers van steden

Ook het aantal bezoekers in Zwolle is in 2019 gedaald. Deze daling is over de gehele breedte van de deelnemende steden te identificeren.  Dit is ook deels te verklaren door de minder mooie zomer aldus het NBTC (CVO – Stedenonderzoek, 2018).

Karakterstieken van het bezoek aan Zwolle. 

Over het algemeen worden de steden voornamelijk in het weekend (vrijdag t/m zondag) bezocht. Waarbij de piek zich voordoet op de zaterdag met een percentage van 36%. Uit de cijfers blijkt dat Zwolle ten opzichte van het landelijk gemiddelde een inhaalslag maakt op de zondag. Vorig jaar vond 9% van de bezoeken plaats op zondag, In 2018 vond 11% van de bezoeken plaats op zondag. (CVO Stedenonderzoek, 2019).

39
van de bezoekers gaat naar Zwolle om te winkelen.
19
van de bezoekers gaat naar Zwolle om uit eten te gaan.

Evenementen

Er zijn ongeveer 300 evementen per jaar in Zwolle. Het bevrijdingsfestival Overijssel is het grootste evenement van Zwolle. De bezoekerscijfers fluctueren hier nogal doorde invloeden van het weer (Gemeente Zwolle, 2019).

30 evenementen in Zwolle kunnen gekenmerkt worden als grote evenementen. Voorbeelden hier van zijn: Stratenfestival (ca. 50.000), Dance4Liberation & Kingdance (ca. 45.000), Zwolle Unlimited (c.a. 40.000) en de Halve Marathon (ca. 58.000) (Gemeente Zwolle, 2019).

Bestedingen in Zwolle

2
groei in bestedingen per persoon in Zwolle
19
daling in totale bestedingen in Zwolle

De Nederlander geeft gemiddeld €56,10 uit wanneer hij/zij een toeristisch bezoek brengt aan een stad. In Zwolle is dit bedrag momenteel €54,00. Dit ligt dus iets onder het gemiddelde. De onderverdeling van de bestedingen in Zwolle als volgt: €4,80 uitgegeven aan entree, €20,70 aan Horeca, €25,30 aan winkels en €3,30 overig.

De gemiddelde bestedingen per persoon per stad verschillen nogal onderling. Op nummer één met de hoogste gemiddelde besteding staat Maastricht €79,00 gevolgd door Groningen en Rotterdam: €61,10. Onderaan de lijst is Schiedam geëindigd met €26,20. Zwolle staat op plek 14 met een bedrag van €54,00. Dit was vorig jaar nog plek 10 (CVO Stedenonderzoek, 2018).

Zwolle trekt gemiddeld 4% meer bezoekers dan andere steden op zondag (Deloitte, 2015). De zondag biedt meer tijd om te shoppen en nodigt op die manier uit tot exclusievere aankopen.

Een kanttekening is dat Zwolle de goedkoopste terrasstad is. Voor een rondje drinken op het terras is men in Zwolle €21,88 kwijt. In Nederland is dit gemiddeld €23,35.

Profiel van de bezoeker van Zwolle

25
van de bezoekers van Zwolle is tussen 18 en 27 jaar.
19
van de bezoekers van Zwolle is tussen de 30 en 39 jaar.
17
van de bezoekers van Zwolle komt uit de eigen provincie.

Bevolking van Zwolle

De bewoner van de eigen stad is zeer belangrijk voor de vrijetijdseconomie van een stad. De eigen inwoner maakt vaak vrij veel gebruik van de faciliteiten in de buurt.

Demografie

Inwoners van de gemeente Zwolle verblijven over het algemeen in een buurt  met een redelijk hoge mate van verstedelijking.Wanneer je kijkt naar de beroepsbevolking heeft Zwolle een zeer grote groei doorgemaakt en staat op de 10e plek qua grootte van de beroepsbevolking. Specifiek naar die beroepsbevolking heeft Zwolle een hoger percentage laagopgeleiden (plek 10) dan het gemiddelde van de gemeenten die zijn gemeten (Atlas voor Gemeenten, 2019). De bevolkingsontwikkeling als gevolg van het saldo geboorte en sterfte is +130 en nog steeds groeiende. Zwolle groeit amper doormiddel van grensoverschrijdende (immigratie) verhuizing. Het is voornamelijk het geval dat er geen westerse migratie naar Zwolle is.

Leefstijlen

Wanneer er gekeken wordt naar de leefstijlen van de inwoners In Zwolle zijn de Plezierzoekers en Stijlzoekers de grootste groepen en ook nog eens beter vertegenwoordigd ten opzichte van de rest van Nederland. Daarnaast is de Avontuurzoeker ook opvallend meer aanwezig. Zwolle trekt mensen aan die meer op zichzelf zijn, vaak ambitieus en uniek willen zijn, er graag op uitgaan, van uitdaging houden en mede daardoor houden van het dynamische drukke leven van de stad. Ze hebben graag al hun voorzieningen in de buurt, waaronder ook dagrecreatie als horeca, winkelen en cultuur (Leefstijlvinder, 2019)

Motivaction Model

De doelgroep volgens het Motivaction model voor Zwolle is de Kosmopoliet. De kosmopoliet is actief, veelzijdig en heeft een brede interesse op het gebied van kunst en cultuur. De reden hiervoor is dat zij echt kwaliteit en klasse willen hebben. Kosmopolieten gaan graag een avondje uit, doen veel aan cultuur, ondernemen veel creatieve activiteiten en zijn echt sporters. Deze doelgroep is hoogopgeleid en heeft een hoog inkomensniveau. Deze doelgroep bestaat zowel uit alleenstaanden, stellen en gezinnen met kinderen. De mogelijkheden van cultuur, exclusiviteit en cultuurhistorie in Zwolle is met name interessant voor de kosmopoliet (Motivaction, 2019).

Aanbod van de vrijetijdseconomie van Zwolle

Dagrecreatie

In totaal zijn er 60 aanbieders van dagrecreatie in de gemeente Zwolle. Zwolle beschikt over een groot aantal culturele instellingen met schaal (o.m. Schouwburg Odeon, Theater de Spiegel, Poppodium Hedon). Ook beschikt Zwolle over een groot aantal aanbieders gericht op sportieve en outdoor activiteiten (o.m. Lakeside Cablepark, Yosemite Klimhal, De Vechtezomp, verschillende buitenzwembaden en zwemplassen). In Zwolle zijn een groot aantal trekkers te vinden (o.m. Museum de Fundatie, Waanders in de Broeren, Dinoland). In Zwolle zijn relatief weinig vasthouders te vinden. Zwolle kent zeer veel basisvoorzieningen, in lijn met het inwonertal.

Trekkers: een aanbieder die de reden vormt om een bezoek aan een regio af te leggen.

Vasthouders: een aanbieder die niet de reden is voor een bezoek, maar er wel toe kan leiden dat gasten langer blijven of niet ergens anders heen gaan omdat er genoeg te doen is op plaats/in omgeving van de bestemming.

Basisvoorziening: een aanbieder waarvan je verwacht dat deze aanwezig is in een stad of regio, en waarvoor weinig bovenregionale belangstelling is.

Leefstijl & Dagrecreatie in Zwolle

In Zwolle is het aanbod van dagrecreatie geschikt voor Inzichtzoekers, Stijlzoekers, Plezierzoekers en Harmoniezoekers. Voor Avontuurzoekers is weer relatief weinig aanbod. Het aanbod van de dagrecreatie per leefstijl is gepresenteerd in onderstaande circeldiagram:

Het dagrecreatieve aanbod in Zwolle is met name gericht op de inzichtzoeker, maar de qua inwoners is dit de kleinste groep. Aangezien dagrecreatie het met name moet hebben van de inwoners in de nabijheid sluit dit niet goed op elkaar aan. Bezoekers moeten voornamelijk van buiten de gemeente komen. Inzichtzoekers houden ook wel van een weekendje stadsbezoek, dus zullen ook van verder weg komen. Met goede arrangementen en passend verblijfsaanbod (is er al) kan deze groep (nog meer) aan Zwolle verbonden blijven. Het culturele erfgoed en de historie van de Hanzestad spreken hen aan.

Wat betreft het aantal aanbieders in Zwolle voor de Avontuurzoeker, is dit relatief laag vergeleken met het aantal inwoners. Avontuurzoekers bezoeken graag de binnenstad, musea, cultureel erfgoed, theater en horeca. Avontuurzoekers bezoeken graag interessante grote steden over de hele wereld.

Het is interessant om te bezien of het huidige aanbod uitgebreid kan worden met inspirerend, nieuw aanbod gecombineerd met uniek verblijfsaanbod, het verblijfsaanbod is namelijk nog niet gericht op dit type gast (zowel Avontuur-, als Plezierzoekers). Zo kunnen regionale en bovenregionale bezoekers aangetrokken worden.

Verblijfsrecreatie

In Zwolle domineren hotels en B&B’s het beeld. Het aanbod in Zwolle is met name aantrekkelijk voor de Inzichtzoekers en ook de Stijlzoekers vinden we hier terug: gasten die graag een stad bezoeken en daarbij graag een kwalitatief goed en modern hotel zoeken met daarbij een goed restaurant. Daarnaast is het aanbod geschikt voor de Verbindingszoekers (B&B’s). De Rustzoekers komen qua aantal plaatsen ook aan hun trekken omdat er twee grote campings zijn die aan hun wensen voldoen. Opvallend is dat er geen aanbod is dat uitgesproken interessant is voor de Avontuurzoekers, terwijl dit een groep is die graag een stad bezoekt en daar verblijft. Over het algemeen kan er geconcludeerd worden dat het aanbod in Zwolle voor verblijf te gering is. Er zijn zeer weinig verblijfsmogelijkheden en mede daarom is het ook niet mogelijk om de vitaliteit van de sector in kaart te brengen.

In Zwolle zijn er niet veel mogelijkheden om te verblijven. Het is enigszins gegroeid met de realisatie van een Van der Valk Hotel, maar het aanbod is nog steeds te gering. Wanneer men meer verblijfsrecreatie realiseert in Zwolle kan men ook meer gasten herbergen. Men moet dan met name focussen op aanbod voor de avontuurzoekers (Vitaliteit Verblijfsrecreatie Vechtdal, 2017).

Voor meer informatie over vitaliteit verblijfsrecreatie klik hier!

Imago Zwolle

LaGroup voert eens in de vier jaar het toeristisch imago onderzoek uit voor steden. Dit is in 2014 en 2018 uitgevoerd voor Zwolle.

Ten opzichte van 2014 heeft Zwolle veel meer het imago van een moderne stad gekregen: meer te doen, bruisender, ruimdenkender en aantrekkelijker. De associatie met Hanze, was in 2014 de nummer 1, in 2018 de nummer 4.  . De binnenstad staat in 2018 op plekken 1 en 2. De Fundatie komt van vrijwel niks op plek 6.

Het hoogst scoort Zwolle op  “moderne architectuur” & aantrekkelijk aanbod kunstmusea”: plek 5. De laagste plek (11) wordt gehaald op “Rustig vs druk”, dus Zwolle wordt relatief als rustig gezien, “aantrekkelijk aanbod van cafés en bars”, “aanwezigheid van attracties/dierentuinen” en “Aanbod cultuurhistorie”. Zwolle staat op alle gestelde vragen tussen plek 5 en 11 van de 16 deelnemende steden. De 2 punten waar je het hoogst op scoort kunnen gerelateerd worden aan Museum De Fundatie, dat lijkt dan ook toeristisch gezien het enige echte icoon van Zwolle. Zwolle heeft behalve het bevrijdingsfestival geen bekende evenementen. Veel van de eigen inwoners zijn ook niet bekend met de eigen evenementen. Hier ligt een kans, want wanneer men de eigen inwoners enthousiast krijgt voor de evenementen heeft dit zijn doorwerking op de evenementen. Zwolle is qua naamsbekendheid gegroeid in de afgelopen jaren. Hier is voornamelijk een groei in de zuidelijke provincies te identificeren.

Voor meer informatie, klik op één van de onderstaande bronnen.