FAQ feiten en cijfers

Veelgestelde vragen

Wij krijgen geregeld vragen over cijfers van de vrijetijdseconomie in Overijssel. Een aantal van deze vragen hebben we hieronder weergegeven met de bijbehorende antwoorden. Hier krijgt u een beeld van welke feiten & cijfers beschikbaar zijn en mogelijk antwoord op uw vraag. U kunt ook altijd contact opnemen voor meer informatie.

Hoeveel Chinezen komen er naar Giethoorn?

De meest gestelde vraag. En helaas kunnen we hier geen waterdicht antwoord op geven. Volgens het CBS overnachten jaarlijks 20.000 tot 25.000 Aziaten in Overijssel; zij zijn goed voor zo’n 40.000 overnachtingen. In 2016 is middels Vodafone-data en andere bronnen een poging gedaan dit in kaart te brengen; destijds kwam een voorzichtige schatting op 6.500 Chinezen per jaar in Giethoorn en de directe omgeving.

Hoeveel bezoekers trekt Giethoorn jaarlijks?

Hierbij moet verschil gemaakt worden tussen dagrecreatie en verblijfsgasten. In 2018 trok de toeristische regio Weerribben-Wieden (geografisch gelijk aan de gemeente Steenwijkerland) volgens de Regiomonitor van MarketingOost 753.000 overnachtingen. Dagrecreanten zijn een stuk lastiger in kaart te brengen. Daarvoor worden op dit moment (najaar 2018) wel methoden ontwikkeld om die, specifiek voor Giethoorn en omgeving, beter te gaan monitoren.

Hoeveel overnachtingen / bezoekers trekt een stad of dorp?

Hier zijn lang niet altijd harde cijfers over. We hebben voor overnachtingen wel eens geprobeerd om de hoogte van de toeristenbelasting en de inkomsten uit toeristenbelasting per gemeente te combineren, maar door forfaitaire heffingen en andere factoren geven gemeenten zelf aan dat deze methode niet betrouwbaar genoeg is.

Voor dagbezoekers bestaat een onderzoek “Toeristisch bezoek aan steden” van NBTC-Nipo research, waaraan steden als Deventer, Zwolle, Kampen & Almelo deelnemen. Enschede hanteert een andere methodiek, op basis van passantentellingen. Voor kleinere steden en dorpen hebben we dit niet in beeld. De technische mogelijkheden om dit in kaart te brengen zijn echter legio en worden steeds goedkoper; vraag ons gerust om hierin mee te denken.

Hoe zit het met die enorme stijging van Duitse toeristen in Overijssel?

Het CBS rapporteert in de Statistiek Logiesaccommodaties  op maandniveau het aantal overnachtingen door Duitsers in Overijssel. Kijk je naar de periode 2014-2017, stijgt het aantal overnachtingen door Duitsers in Nederland met een kleine 40%. In Overijssel is dat +90% voor de verblijfsrecreatie (kamperen, huisjes & groepsaccommodaties) en +200% voor de overnachtingen in hotels en pensions. Onze buren weten ons dus inderdaad steeds beter te vinden. Zie onderstaand grafiekje met de procentuele stijging van Nederland en Overijssel.

Hebben onze buurlanden ook vakantiespreiding?

België heeft geen vakantiespreiding. Scholen in het hele land hebben elk jaar van 1 juli t/m 31 augustus zomervakantie. Voor ondernemers is wel interessant dat iedereen met Hemelvaart standaard 2 dagen vrij is: in dat weekend komen veel Belgen, en met name Vlamingen, een weekendje naar Nederland. In Duitsland is juist een grote vakantiespreiding. In 2019 is er tussen 20 juni en 10 september altijd minstens 1 provincie (Bundesland) dat zomervakantie heeft. Daarnaast kent Duitsland enkele regionale feestdagen, waarbij sommige Bundesländer vrij zijn. Kent u Fronleichnam nog niet? Een gemiste kans, want dan is onze buurprovincie Nordrhein-Westfalen vrij, en trekken veel inwoners erop uit!

Hoe ziet de gemiddelde bezoeker aan een plaats, attractie of evenement eruit?

Voor evenementen heeft de provincie Overijssel in 2017 onderzoek uitgevoerd bij de zogenoemde beeldbepalende evenementen, naar onder andere herkomst, uitgaven en waardering van het publiek. Voor overige publiekstrekkers werken we met de Leefstijlvinder, een segmentatiemodel speciaal ontwikkeld voor recreatie & toerisme. Daarin staan drijfveren en interesses van mensen centraal, in plaats van uiterlijke kenmerken of eigenschappen. De doelgroepen doorlezend krijgen ondernemers zelf waarschijnlijk al een aardig idee welke groep(en) zijn bedrijf interessant vinden. De partners van de Leefstijlvinder kunnen ondernemers helpen bij de praktische vertaling.

Wat geeft een toerist uit in Overijssel?

Type accommodatie Uitgave p.p.p.n.
2017
Hotel – toeristisch       €     83
Hotel – zakelijk       €   120
Kampeerterrein       €     20
Huisjesterrein       €     38
Groepsaccommodatie       €     36

Dé bron hiervoor is het Continu Vakantie Onderzoek, waarover MarketingOost mag beschikken. In de tabel is de uitgave per persoon per nacht die daaruit wordt gedestilleerd weergegeven. In totaal gaven verblijfsgasten in 2018 bijna €360 miljoen uit in Overijssel!

In de bestedingscijfers zijn alle kosten van de vakantie opgenomen. Dus zowel de overnachting als bijv. uitstapjes etc. de exacte definitie:

De directe uitgaven die voor een bepaalde vakantie zijn gemaakt, dat wil zeggen reiskosten, verblijfkosten, uitgaven aan voeding en overige kosten die rechtstreeks verband houden met de vakantie (bijvoorbeeld verzekeringen, entreegelden, souvenirs en foto’s).

Het Continu VrijeTijdsOnderzoek laat zien hoeveel mensen uitgeven bij een gemiddeld evenement of tijdens een gemiddelde fietstocht voor plezier, en waaraan ze dat uitgeven. Vraag daar gerust naar.

Hoeveel directe en indirecte banen levert toerisme op in Overijssel?

Er zijn verschillende definities van recreatie & toerisme in omloop. Het CBS kent categorieën “Horeca” en “Cultuur, sport & recreatie”, waarbinnen de recreatie en toerisme een flink aandeel heeft. In de landelijke R&T standaard zijn afspraken gemaakt over de definitie van de sector. Deze data wordt ontsloten via LISA. Hieruit blijkt dat in Overijssel ruim 35,5 duizend banen direct of indirect een gevolg zijn van recreatie of toerisme. Dat is 6,2% van alle banen in Overijssel. Dit betreft relatief veel seizoenswerk en banen op MBO-niveau, die niet te verplaatsen zijn naar andere landen, waar arbeid misschien goedkoper is.

Ik ben ondernemer en zie kansen voor een uitbreiding of nieuw bedrijf: aan welke onderbouwing kunnen jullie mij helpen?

Dat hangt uiteraard helemaal van uw bedrijf en plannen af. We kunnen in elk geval gratis en vrijblijvend één van onze mensen langs sturen. Die kan u aan cijfers helpen, kent eventuele subsidiemogelijkheden en marktpartijen die u hierbij zouden kunnen helpen.

Hoe vind ik mensen die vergelijkbaar zijn met mijn huidige bezoekers?

Één van de essentiële vragen binnen marketing: wie is er geïnteresseerd in mijn product? Segmentatie op leeftijd en geslacht is vaak maar beperkt, de Leefstijlvinder is hier speciaal voor ontwikkeld. U kunt daar ook een postcodebestand van uw gasten uploaden, zodat u kunt zien welke doelgroepen daar oververtegenwoordigd zijn. Trekt u nu vooral lokale en regionale bezoekers? Probeer dan stap voor stap die cirkel te vergroten, en stop zeker niet bij de Duitse grens: er wonen miljoenen Duitsers binnen 2 uur rijden. En 2 uur rijden vinden Duisters over het algemeen niet erg.

Kunnen jullie mij helpen met een onderzoek onder mijn gasten?

Jazeker. Onze medewerkers hebben ten eerste ruime ervaring met het stellen van de juiste vragen, zodat u ook de antwoorden en inzichten krijgt die u wilt. Of wij de coördinatie voor u doen of niet, bepaalt u helemaal zelf.  Bekijk hier wat wij voor u kunnen betekenen. Daarnaast beheren wij het VisitOost panel, waarin mensen zitten die fan zijn van Overijssel. Dit panel kunnen we, tegen vergoeding, ook laten helpen.