Regelmatig worden nieuwsberichten verkeerd geinterpreseerd. In dit artikel wordt aan de hand van een voorbeeld beschreven hoe een kritische blik waardevol kan zijn.

NU.nl, een van de grootste nieuwssites van Nederland publiceerde onlangs het volgende bericht:

“Ruim een kwart van de Nederlanders, 28 procent, gaat dit jaar niet op vakantie, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de besteding van het vakantiegeld van het Nibud. Vorig jaar ging het nog om precies een kwart van de Nederlanders.

De grootste reden voor mensen om niet op vakantie te gaan, zijn de kosten. 64 procent van de respondenten zegt dat een vakantie simpelweg te prijzig is. Vorig jaar ging 54 procent van de mensen om deze reden niet op vakantie.

Nederlanders gebruiken het vakantiegeld in vergelijking met vorig jaar steeds vaker voor het aflossen van schulden en betalingsachterstanden. Vier jaar geleden besteedde 12 procent van de mensen het vakantiegeld daaraan. Nu is dat 18 procent.

Mensen met wisselende inkomsten, zoals uitzendkrachten, oproepkrachten, ondernemers en zzp’ers, gaan in vergelijking met mensen in loondienst minder vaak op vakantie. Ondervraagden met een vast contract boeken vaak meerdere vakanties per jaar en maken zich minder zorgen over de kosten die vakanties met zich meebrengen.

Van de mensen die op vakantie gaan, verwacht de ene helft van de ondervraagden meer dan 2.000 euro uit te geven aan een vakantie en de andere helft minder. Vorig jaar lag dezelfde grens op 1.500 euro.”

Bron: www.nu.nl, 4 juli 2019

Dit artikel suggereert dat minder mensen op vakantie gaan. Het percentage mensen dat niet op vakantie gaat, is volgens dit bericht immers 3 procentpunt gestegen. Echter, wie met een kritische blik naar de berichtgeving kijkt, ziet dat niet met zekerheid te stellen is dat het percentage Nederlandse vakantiegangers daalt.

Het NIBUD gebruikt de volgende definitie voor vakantie: Een trip van tenminste zes dagen weg van huis. Weekenden, midweken of korte trips worden hierin niet meegenomen. Terwijl juist dit soort vakanties in een rap tempo groeit.

Het Continu Vakantie Onderzoek meldt dat het aantal korte vakanties van de Nederlander toeneemt ten opzichte van het aantal lange vakanties. In het onderzoek waarop bovenstaand artikel is gebaseerd, is de groeiende groep korte vakanties niet meegenomen en de krimpende groep lange vakanties wel. Dit leidt tot een vertekend beeld van de werkelijkheid. Het blijft onduidelijk of dezelfde conclusie kan worden getrokken als vakanties korter dan 6 dagen worden meegenomen. Deze conclusie kan niet gecontroleerd worden aan de hand van cijfers van het CBS. Er worden sinds 2016 namelijk geen cijfers meer verzamelt over het deel van de bevolking dat op vakantie gaat.

Hetzelfde geldt voor vakantiebestedingen. In het nieuwsbericht van NU.nl wordt gerapporteerd dat de gemiddelde besteding per vakantie 2000 euro is. Echter, dit is gebaseerd op vakanties langer dan zes dagen en zijn ook hierin de korte vakanties niet meegenomen. Ook wordt hierbij niet vermeld of dit een totaalbedrag betreft, of de besteding per persoon.

De zaken waaraan het vakantiegeld wordt uitgegeven, kunnen ook kanttekeningen bij worden gezet. Ten eerste is het afhankelijk van het bedrag aan vakantiegeld dat men uitgeeft aan andere dingen. Een betere berichtvorming zou rapportteren hoeveel euro van het vakantiegeld gespendeerd wordt aan andere zaken. Dit geeft een betrouwbaarder beeld. Hieruit blijkt maar weer dat onderzoek afhankelijk is van context.

Kortom, let bij berichtgeving altijd op de details en wat er precies gezegd wordt. Bij dit soort gegevens is niets zo belangrijk als context en terminologie.

Geschreven door Guido Wapstra
Guido Wapstra

Author Guido Wapstra

More posts by Guido Wapstra