RapportThema's

Crossover leisure en zorg

Onderzoek naar de raakvlakken tussen de vrijetijdssector en de zorgsector.  Wij bekijken zorgtoerisme vanuit verschillende invalshoeken.

Zorgtoerisme kan gericht zijn op behandeling, herstel of preventie van ziektes en aandoeningen, maar zorgtoerisme kan er ook op gericht zijn de vakantie mogelijk / toegankelijk te maken voor consumenten met een zorgbehoefte.

Dit rapport geeft een eerste inzicht in zorgtoerisme en benoemt kansen hierin

Shelly van Winden

Author Shelly van Winden

More posts by Shelly van Winden

Leave a Reply