Hier vindt u alle informatie gerelateerd aan Corona. De effecten voor de sector en relevante trends. In het dashboard vindt u actuele informatie over de situatie in Overijssel.

De toeristische sector wordt hard geraakt door de maatregelen die genomen moeten worden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  We delen dan ook onze zorgen over de effecten op de sector en slaan de handen ineen met ondernemers, overheden, brancheorganisaties en andere stakeholders om de impact zoveel mogelijk te beperken. Maar we willen ondernemers ook helpen in deze crisis. Kijk voor het laatste nieuws op: https://www.marketingoost.nl/nl/corona-dossier

Dashboard vol trends

MarketingOost lanceert  een dashboard voor trends en ontwikkelingen in de toeristensector. Dat toont overzichtelijk belangrijke cijfers, zoals het aantal boekingen en annuleringen bij campings en vakantieparken, de omzet van de sector en macro-economische indicatoren als consumentenvertrouwen en producentenvertrouwen. “We actualiseren voortdurend de cijfers, zodat we steeds een goed beeld hebben van de situatie in de branche. Bovendien kunnen we die vergelijken met eerdere jaren en de ontwikkelingen in de rest van Nederland.

Kansenkaart

MarketingOost heeft samen met de Provincie Overijssel een kansenkaart ontwikkeld. Dit instrument geeft inzicht in de geografische spreiding van recreatie en toerisme in Overijssel. We voegen informatie samen over capaciteit van accommodaties en bijvoorbeeld natuurgebieden en fiets- en wandelroutes in de buurt.

Scenario’s

MarketingOost heeft verschillende scenario’s ontwikkeld.
Deze scenario’s stellen ondernemers en gemeenten in staat te anticiperen op (aanstaande) ontwikkelingen en besluiten van het kabinet en de beide Veiligheidsregio’s. Verschillende gemeenten, zoals Steenwijkerland, Tubbergen, Hof van Twente en Oldenzaal experimenteren met de scenario’s en doen ervaringen op. Andere gemeenten bereiden zich voor.

Op dit moment bevinden we ons nog steeds in fase 1, op weg naar de 1,5m samenleving. Elk van de scenario’s leidt tot andersoortige maatregelen. Gedacht kan worden aan een verscherpte focus op aanbodontwikkeling en bijbehorende branding. Op dit moment wordt er volop geboekt en gaan de terrassen weer open. Echter wel met beperkte capaciteit en dus beperkte omzet. De uitwerking van de maatregelen ze zijn qua timing afhankelijk van kabinetsmaatregelen en de ondersteuning van de sector.

In de komende maanden is aandacht voor twee punten noodzakelijk: het in stand houden van het bestaande aanbod door bijv. verruiming van terrassen, mogelijkheden om binnen de 1,5m een grotere omzet te draaien en zeker ook seizoensverlenging. Daarbij komt het creëren van ruimte en beleving voor de gast, óók in de publieke ruimte. Als aan een van beide niet wordt voldaan bestaat de kans dat naar een minder positieve scenario wordt opgeschoven.

Monitoring consumentenpanel

MarketingOost heeft onderzoek gedaan naar de sentimenten van het VisitOost panel m.b.t. de vrijetijdseconomie. Van 9 april t/m 13 april hebben 155 respondenten uit het  panel dit onderzoek ingevuld. De meest opvallende resultaten waren dat leden van het  panel verwachten na de coronacrisis in Nederland op vakantie te gaan. Hiernaast waarderen ze de lokale iniatieven die momenteel gaande zijn. Hier maken veel respondenten ook graag gebruik van. Voor alle resultaten kunt u  hier het Panelonderzoek Corona lezen.

Binnenkort volgt er een nieuwe peiling.

Monitoring ondernemers

MarketingOost heeft op vrijdag 13 maart een vragenlijst gestuurd naar ondernemers in de vrijetijdssector. Zowel dag als verblijfsrecreatie is gevraagd naar de impact van het Coronavirus op hun bedrijfsvoering. Al in deze eerste weken van de crisis werden ondernemers al zwaar getroffen. De resultaten van dit onderzoek kunt u vinden in het volgende rapport.

Binnenkort volgt er een nieuwe peiling.