Bronnen feiten en cijfers

ContinueVakantieOnderzoek

Het ContinuVakantieOnderzoek (CVO) is een grootschalig onderzoek naar het vakantiegedrag van de Nederlanders dat vier keer per jaar onder een panel van 6500 Nederlanders wordt gehouden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door NBTC-NIPO Research en geeft door zijn lange historie (vanaf 1980) een breed en diepgaand inzicht in de ontwikkelingen en trends op de Nederlandse vakantiemarkt. Het CVO registreert doorlopend zowel lange als korte vakanties in binnen- en buitenland. Het onderzoek brengt een groot aantal aspecten van ondernomen vakanties in kaart waaronder bestemming, duur van de vakantie, boekingsinstantie, wijze van boeken, type vakantie, ondernomen activiteiten, bestedingen, vervoermiddel en logiesvorm.

Let op: In 2017 is de onderzoeksopzet en - steekproef aanzienlijk aangepast. In 2017 zijn de cijfers zowel op de oude als nieuwe wijze berekend. In 2018 zijn alleen de cijfers van de nieuwe methodiek beschikbaar. Deze zijn derhalve alleen te vergelijken met 2017 en niet met eerdere jaren. Dit betreft vooral de bestedingen aan vakanties.