navigatie overslaan
Wat er speelt

Vijf kansen voor Overijssel op watersportgebied

  • Geschreven door Shelly
  • 4 minuten leestijd
  • 4 apr 2022

Watersport stijgt in populariteit, dat blijkt uit het Watersportonderzoek van Waterrecreatie Nederland. Overijssel behoort nog niet tot de populairste watersportprovincies. Hier volgen vijf kansen uit dit rapport om hierop te versterken.

1. Zet in op aanbod aan de oevers van de IJssel

Mensen die varen/ zeilen beoordelen de IJssel als recreatiegebied lager dan gemiddeld. Vooral de recreatiemogelijkheden aan de wal scoren laag (5,6), terwijl 53% dit (zeer) belangrijk vindt en de aanwezigheid van voorzieningen (51% belang).

Gemiddeld geeft met € 45 uit aan gebruik boot voor een dagtocht en € 55 aan overige zaken. Door in te zetten op ontwikkeling van aanbod dat goed bereikbaar is vanaf het water (horeca, bezienswaardigheden) kan hier vanaf beide kanten geprofiteerd worden.

2. Ontwikkel aanbod (en arrangementen) voor sloepvaarders

Sloepvaren is in populariteit flink gestegen. Iets meer dan de helft van de sloepvaarders noemt een natuur-of recreatiegebied en horeca als meest belangrijke mogelijkheden/voorzieningen aan de wal. Parkeergelegenheden, aantrekkelijke dorpen/steden en een rust- of uitkijkplek volgen op enige afstand. Ook blijkt dat slechts 10% gebruik maakt van bestaande (thematische/toeristische) vaarroutes. Speel hierop in door arrangementen en aanbodontwikkeling rond het water te ontwikkelen zodat natuur bereikbaar wordt.

3. Behoud aantrekkelijkheid watersportgebieden door managen drukte

Mensen die varen/ zeilen beoordelen de meren en rivieren in (Noordwest) Overijssel over het algemeen positief en vergelijkbaar met gemiddeld in Nederland. De aanwezigheid van natuur/aantrekkelijk landschap in dit gebied wordt met een 8,5 veel hoger dan gemiddeld beoordeeld. Aangezien watersporters dit aspect het meest van belang vinden (89% (zeer) belangrijk), is dit een mooie USP die we moeten behouden.

Ook onder kanoërs wordt dit gebied gewaardeerd (15% vindt (een van de) meest aantrekkelijke gebieden). Echter, 18% van de mensen die in Overijssel kanoën/ kajakken ervaart regelmatig of vaak overlast door drukte. Dat is meer dan gemiddeld in NL (15%). Het is dus van belang om (het gevoel van) drukte te managen en dit gebied als kracht te behouden.

4. Zet in op communicatie per leefstijl en type watersport

De belangrijkste reden om te gaan varen/ zeilen is voor veel mensen de gezelligheid / samen met familie/ vrienden activiteit ondernemen (60%), ontspanning / hoofd leeg maken (36%) en een mooie manier om het landschap te ontdekken (25%). Bij zeilen speelt nog meer het ‘beleven’ van de elementen (weer, wind en water) (50%) en ontspanning (50%).

Hoewel alle leefstijlen aanwezig zijn onder de watersporters, is er wel verschil per type watersport door welke deze meer wordt beoefend. De meeste watersporters behoren tot de leefstijlgroep ‘plezierzoekers’. Vergeleken met de Nederlandse bevolking bevinden zich onder watersporters relatief veel avontuurzoekers. Onder kanoërs in Overijsel is er een kwart Inzichtzoeker. Dit is gemiddeld in Nederland maar 12%. Ook waren er relatief veel verbinding- en rustzoekers. De communicatie over watersportmogelijkheden in Overijssel moet dus goed afgestemd zijn op de motieven en Leefstijl van de type watersporter.

5. Vergroot het marktvolume

Er komen verschillende zaken naar voren waar mogelijkheden liggen om het aantal watersporters in Overijssel te vergroten, de verblijfsduur te verlengen of op andere momenten te laten komen. De populairste maanden om watersportactiviteiten te beoefenen zijn juli en augustus. Maar, ook in het voor- en naseizoen wordt actief gewatersport. Dit biedt kansen voor seizoensverlenging.

Over het algemeen bezoeken watersporters veelal hetzelfde gebied voor het beoefenen van watersportactiviteiten. 16% van de mensen die varen/ zeilen en 19% van de kanoërs doet dat in Overijssel. Er zijn dus nog grote groepen watersporters die Overijssel nog niet hebben ontdekt. Dit zijn zowel mensen van buiten de provincie, maar zeker ook Overijsselaars zelf.

Het beoefenen van watersporten gebeurt vooral tijdens dagtochten. Met name geldt dat voor kanoën/kajakken, sloepvaren, roeien en suppen. Watersporten die relatief vaak tijdens een vakantie worden beoefend zijn surfen, waterskiën/wakeboarden, varen met kajuitboten en open zeilboten. Hoewel Overijssel door 20% van de mensen die op vaar- of zeilvakantie zijn geweest is bezocht, heeft maar 12% hier de meeste tijd doorgebracht. Hier ligt dus nog een kans om deze groep langer in Overijssel vast te houden.

Wat vind je van de informatie op deze pagina?

Geschreven door Shelly

Shelly is adviseur strategie en onderzoek bij MarketingOost. In "Wat er speelt" neemt ze je mee in de trends & ontwikkeling binnen destinatiemarketing. Kom in contact met Shelly via svanwinden@marketingoost.nl of 06-82203157