navigatie overslaan
Wat er speelt

Vrijetijdseconomie vanuit een ander perspectief

  • Geschreven door Shelly
  • 3 minuten leestijd
  • 3 mrt 2022

Soms helpt het om iets vanuit een ander perspectief te bekijken. Wij kijken normaal altijd naar hoe de vrijetijdseconomie een bijdrage kan leveren aan maatschappelijke opgaven. Denk aan de toename van voorzieningen en de stijging van de werkgelegenheid. In sommige gevallen maken we ons zorgen over de impact van bijvoorbeeld toerisme op de leefbaarheid, maar ook daar kijken we met de bril van sector naar de situatie.

Wat als we dat perspectief nu eens veranderen?

Welke maatschappelijke opgaven liggen er én hoe kan de vrijetijdseconomie daar een rol in spelen? We kijken graag samen met gemeenten, regio’s en bovenregionale organisaties hoe deze impact in kaart kunnen brengen en de kansen hieruit kunnen verzilveren.

MarketingOost is betrokken bij de koersontwikkeling Landelijk Gebied. In dit kader hebben er ateliers plaatsgevonden als input voor de nieuwe omgevingsvisie. De samenvatting van deze ateliers levert een beeld van welke streefbeelden en opgaven er in de gebieden spelen. We noemen een aantal voorbeelden.

Noordoost Twente

In Noordoost Twente wordt in het natuurlijke streefbeeld een nadrukkelijke rol voor landgoederen gezien. Landgoederen zijn plekken waar veel functies samenkomen. Ze zouden meer betekenis moeten krijgen voor het gebied op het vlak van beleving, cultuurhistorie, economie, recreatie en toerisme, wonen, landschap en natuur. Daarnaast kunnen de landgoederen ingezet worden als waterbuffers. De link naar de vrijetijdseconomie is duidelijk; door toerisme en recreatie kunnen we landgoederen in stand houden. Opbrengsten door bezoekers dragen hieraan bij. Samen kunnen we kijken welke functies een landgoed zou kunnen vervullen.

Vechtdal

Voor het Vechtdal is geopperd om natuur niet alleen in handen van natuurorganisaties te laten, maar ook in eigendom en beheer van agrariërs. ‘Alle ontwikkelingen moeten natuurinclusief zijn, bijvoorbeeld door middel van tussenvarianten van natuur en landbouw.’ Ook de toeristische sector is gericht op natuurinclusief ondernemen en kan in deze ambitie bijdragen. Bijvoorbeeld een camping dat samen met de gasten voor de natuur in de omgeving zorgt of zogenaamde ‘sterrenkubussen’ om in te slapen. Door hier vanuit beleid nog meer de focus op te leggen worden andere ondernemers ook geïnspireerd. Natuurlijk is het helemaal mooi als we beide perspectieven nemen en een brede blik hebben.

Bewuste bestemming

Een mooi voorbeeld vanuit dit brede perspectief is het project waar we momenteel aan werken; ‘Vechtdal; Bewuste Bestemming’; In hoeverre is het Vechtdal in balans op het gebied van recreatie en toerisme en welke indicatoren zorgen daarvoor? We gebruiken hiervoor de thematiek bij het RLI-Rapport ‘Waardevol Toerisme’ (acht elementen van draagkracht: zes fysieke elementen (mobiliteit, vastgoed, openbare ruimte, erfgoed, natuur en milieu) en twee sociale elementen (publieke ruimte en persoonlijke leefomgeving). Hier hangen we ook een score aan, dus zijn deze onderwerpen in balans of is er bijvoorbeeld structureel hoge druk?

Ook in Twente zijn we gestart om de maatschappelijke waarde van de vrijetijdseconomie in kaart te brengen. Hierbij kijken we naar de indicatoren en de invloed zoals dit vanuit verschillende partijen wordt ervaren.

Kijk je met ons mee naar het brede perspectief?

We zien volop kansen om met gemeenten en regio’s hiermee aan de slag te gaan. Laten we samen brainstormen! Neem voor meer advies en informatie met ons op.

Wat vind je van de informatie op deze pagina?

Geschreven door Shelly

Shelly is adviseur strategie en onderzoek bij MarketingOost. In "Wat er speelt" neemt ze je mee in de trends & ontwikkeling binnen destinatiemarketing. Kom in contact met Shelly via svanwinden@marketingoost.nl of 06-82203157