NBTC NIPO Research heeft in opdracht van de provincie Overijssel een bezoekersonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek op het gebied van natuurgebieden is mede gefinancierd door Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer. Het rapport biedt inzicht in bezoek aan verschillende gebieden, zoals bos, strand, recreatiegebieden en natuurgebieden.

In 2017 heeft 18% van de Nederlanders één of meer van de Overijsselse natuurgebieden bezocht. Bij de inwoners van Overijssel is dit 65%. Weerribben en Nationaal Park Sallandse Heuvelrug ontvangen per jaar de meeste unieke bezoekers. Gemiddeld worden natuurgebieden in Overijssel met een 7,9 beoordeeld. Nationaal Park Sallandse Heuvelrug, Weerribben en Wieden staan in de top 3 van hoogst gewaardeerde natuurgebieden met allen een 8,2. In het rapport kunt u alle resultaten lezen.

Er zijn enkele kanttekeningen bij de resultaten. De resultaten in het rapport hebben betrekking op de Nederlandse bezoekers. Bezoekers vanuit het buitenland zijn buiten beschouwing gelaten. Er is een totale N van 3526 en is representatief voor de Nederlandse bevolking. Echter bij de verdieping per natuurgebied, is het aantal waarneming dusdanig laag dat de resultaten slechts indicatief zijn. De definitie van een bezoek is als volgt:

“Een bezoek aan het gebied zelf, alsmede het langs of door het gebied heen wandelen, fietsen, etc. Ook het uitlaten van de hond in het desbetreffende gebied of het maken van een ommetje wordt gerekend tot een bezoek in de vrije tijd.”

Met andere woorden, zowel bezoekers als bewoners van de regio zijn meegenomen. Ook is in deze definitie geen minimale verblijfsduur aangegeven. Bij het lezen van de resultaten is het raadzaam bovenstaande kanttekeningen in het achterhoofd te houden.

Yasmin van der Haven

Author Yasmin van der Haven

More posts by Yasmin van der Haven