Andere informatiebronnen

Er zijn veel gegevens over toerisme en recreatie beschikbaar, diverse organisaties houden zich bezig met onderzoek over dit thema. De belangrijkste bronnen voor cijfers vindt u hier. Hieronder vindt u een aantal links naar andere websites met meer informatie.

Pretwerk

Ondernemend nieuws uit de recreatiesector

Celth

Kenniscentrum opgericht door NHTV Breda University of Applied Sciences, NHL Stenden Hogeschool en HZ University of Applied Sciences .

Kennispunt Twente

Ontstaan uit samenvoeging van de afdelingen statistiek en onderzoek van de gemeenten Almelo en Hengelo.

Pleisureworld NRIT

Bij Pleisureworld NRIT komt alle kennis van de markt samen. Zowel op praktisch vlak als cijfermatig.

Kenniscentrum Kusttoerisme

Kennis en informatie over recreatie en toerisme. Vooral gericht op Zeeland, maar ook breder toepasbaar.

Waar staat je gemeente?

Laat voor alle Nederlandse gemeenten aan de hand van thema’s zien waar ze staan op het gebied van onderwerpen waar gemeenten mee bezig zijn. Denk hierbij onder andere aan jeugdhulp, financiën en duurzaamheid.

Beleidsinformatie Provincie Overijssel

Cijfers, kaarten, onderzoeksresultaten en (statistische) gegevens over de provincie Overijssel. Diverse thema’s en onderwerpen.

Efti

Europees topinstituut voor toekomststudies en scenarioplanning in vrije tijd, recreatie en toerisme