navigatie overslaan

Onderzoek toont aan: Twentenaren die tevreden zijn over recreatieve voorzieningen ervaren een hogere brede welvaart

  • 3 minuten leestijd

Twentenaren die tevreden zijn over recreatieve voorzieningen ervaren een hogere brede welvaart. Dat blijkt uit onderzoek van Rabo Research in opdracht van Twente Board. Vanuit MarketingOost is meegedacht om deze bijdrage in beeld te krijgen. Niet alleen het verband blijkt aantoonbaar te zijn, ook komt naar voren dat vooral jongeren veel belang hechten aan recreatieve voorzieningen maar hier minder tevreden over zijn. Voor gemeenten een uitgelezen kans om hier op te spelen.

Natuurlijk weten we allang dat een prettige leefomgeving met recreatieve voorzieningen een grote maatschappelijke waarde heeft en bijdraagt aan brede welvaart. In 2021 is dat is dat in dit rapport in beeld gebracht. Door het onderzoek naar Bruto Twents Geluk (zie onder) kunnen we deze relatie nu ook aantonen.

Recreatieve voorzieningen sterkste verband met brede welvaart

Uit het onderzoek blijkt dat het verband tussen Bruto Twents Geluk en recreatieve voorzieningen het sterkst is van alle typen voorzieningen. Recreatieve voorzieningen hebben dus veel impact op het Bruto Twents Geluk, oftewel Brede Welvaart.

Duidelijke relatie tussen het belang en de tevredenheid over voorzieningen

Bovendien blijkt dat hoe meer waarde men aan voorzieningen hecht, hoe meer tevreden ze hierover zijn. Men is dus over het algemeen tevreden over de voorzieningen die men belangrijk vindt. Cultuur en vooral Openbaar Vervoer voorzieningen scoren relatief laag op zowel belang als oordeel.

Recreatieve voorzieningen scoren een 7,1 op zowel tevredenheid als belang

Jongeren onder de 30 (6,6) en beneden modale inkomens (6,6) zijn minder tevreden. Dit terwijl jongeren er in tegenstelling tot ouderen wel meer belang aan hechten (7,5).

Inzet op voorzieningenniveau voor jongeren

De resultaten bieden aanknopingspunten om verder in te zetten op het recreatieve voorzieningenniveau. Vooral voor jongeren kan deze verbeterd worden. Door het recreatieve voorzieningenniveau uit te breiden of te verbeteren zal de brede welvaart waarschijnlijk toenemen. Daarnaast is het belangrijk voor het behouden en aantrekken van talent in de regio. Verder onderzoek zal ingaan op de wensen en behoeften van deze jongeren in de regio.

Over Bruto Twents Geluk en het onderzoek

Gelukkige mensen presteren beter, zowel in hun werk als in hun sociale leven. Twente Board wil daarom samen met partijen in Twente werken aan het vergroten van het Bruto Twents Geluk. Bruto Twents Geluk – Vol inzichten die ons steeds gelukkiger kunnen maken Om daadwerkelijk te kunnen werken aan het vergroten van het Bruto Twents Geluk, moet je eerst weten hoe gelukkig de Tukkers op dit moment zijn. Voor het meten van het Bruto Twents Geluk wordt gebruik gemaakt van het landelijke onderzoek naar de Brede Welvaart waarmee RaboResearch jaarlijks het geluk in alle regio’s van ons land meet. Ervaren brede welvaart in Twente consolideert en blijft hoog - Rabobank.

In de meting van 2023 is er vanuit MarketingOost meegedacht in de vragenlijst. Hierdoor kan deze als 0-meting dienen voor het in kaart brengen van de bijdrage van de vrijetijdseconomie aan Bruto Twents Geluk. Hiertoe is er een verdieping aangebracht in de vragen over tevredenheid en belang van voorzieningen. Verschillende typen voorzieningen zijn apart uitgevraagd.