navigatie overslaan

Trotse inwoners spreken zich uit: Toerisme belangrijk, maar met oog voor leefbaarheid!

  • 3 minuten leestijd

In opdracht van Hanzesteden Marketing voerde I&O Research in januari een bewonersonderzoek uit, gericht op de negen samenwerkende Hanzesteden in Oost-Nederland. Uiteindelijk hebben 5.481 inwoners van de Hanzesteden het onderzoek ingevuld. Uit dat onderzoek blijkt dat inwoners uit Deventer, Doesburg, Elburg, Harderwijk, Hasselt, Hattem, Kampen, Zutphen en Zwolle trots zijn op het toerisme in hun stad en dat ook steunen.

Waardevolle uitkomsten zijn onder meer de inzichten in de houding van de inwoners ten opzichte van toerisme, met oog op de leefbaarheid in hun Hanzestad. Onderzoek uit 2019 wees uit dat de bewoners van de Hanzesteden (zeer) positief waren over toerisme in hun stad. We zien dat de inwoners nog steeds uitermate positief zijn! Beide jaren scoort de steun van toerisme 3,8 op een schaal tot 5,0.

Uit de resultaten blijkt een overwegend positieve houding ten opzichte van toerisme onder de inwoners van de Hanzesteden. De score van 3,8 op een schaal tot 5,0 weerspiegelt dit. Deze steun voor toerisme is van onschatbare waarde voor de lokale economie en culturele bloei. Er valt af te lezen dat inwoners aangeven dat ze vaker positieve effecten van toerisme (3,8/5) ervaren van toerisme dan in 2019 (3,6/5).

Evelyn Borgsteijn, Directeur-bestuurder MarketingOost, geeft aan ‘Het is mooi om te zien dat de inwoners van de Hanzesteden toerisme zo breed steunen! Samen met deze trotse bewoners werken wij graag samen aan de ontwikkeling van de vrijetijdssector, waarbij leefbaarheid de hoogste prioriteit heeft’.

Echter, deze steun gaat hand in hand met een groeiende bewustwording van de impact van toerisme op de leefbaarheid van de gemeenschap. Hoewel de meerderheid van de inwoners van Hanzesteden positieve effecten ervaart zoals ‘trots en sociale verbondenheid’, wordt ook de negatieve impact van toerisme erkend. Zaken als zwerfafval, stijgende prijzen en drukte vragen om aandacht van de overheden. Uiteindelijk wordt de steun voor toerisme positief beoordeeld en is deze vergelijkbaar met 2019. Vergeleken met andere regio’s - waar dit onderzoek is uitgevoerd - zien we dat er in de Hanzesteden een (zeer) positieve houding is ten opzichte van toerisme.

Werken aan (nog) sterkere sector

Met deze inzichten in de hand gaan de Hanzesteden verder om hun bestemming te ontwikkelen. Het is cruciaal om de positieve aspecten van toerisme te versterken, terwijl er gelijktijdig wordt gewerkt aan het verminderen van de negatieve impact op de leefbaarheid. Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld het stimuleren van groene initiatieven, het aanpakken van zwerfafval en het inzetten op een gebalanceerd beleid, dat zowel de belangen van toeristen als van de lokale bevolking behartigt.

Download hier het Bewonersonderzoek