navigatie overslaan

Horeca en toerisme stimuleren dynamiek in binnensteden

  • 3 minuten leestijd

Blijvende dynamiek en veranderende trends in Oost-Nederlandse binnensteden.

De laatste bevindingen van het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland blijven de opwaartse trend in de grootste binnensteden bevestigen, terwijl de leegstand in de regio afneemt. Nieuw in dit rapport is de nadruk op de invloed van horeca en toerisme, wat waardevolle inzichten biedt in bestedingspatronen en economische stimulatie. Laten we enkele hoogtepunten uit het rapport belichten:

De belangrijkste resultaten van het onderzoek

1. Daling van leegstand en stijging van online oriëntatie

Dankzij gericht concentratiebeleid en stimuleringsmaatregelen daalde de leegstand in Oost-Nederland sneller dan het landelijk gemiddelde. Hoewel online oriëntatie blijft groeien, lijkt de groei zich te stabiliseren.

2. Populariteit van lokale Horeca en boeiende winkelcentra

Ondanks de opkomst van online winkelen, blijft fysiek boodschappen doen populair, vooral in buurt- en wijkcentra met een gevarieerd aanbod van winkels en horecagelegenheden. Er is een groeiende voorkeur voor lokale horeca onder de inwoners.

3. Toenemende toeristische activiteiten en bestedingen

Het aantal verblijfstoeristen en hun bestedingen zijn gestegen, wat bijdraagt aan de economische vitaliteit van de regio. Vooral in de grootste binnensteden blijft de horeca flore(e)ren, maar middelgrote centra vragen om gerichte investeringen.

4. Onder druk staande branches en veranderend consumentengedrag

Hoewel het aantal faillissementen in de afgelopen jaren laag is gebleven, staan veel branches nog steeds onder druk. Het consumentengedrag verandert, waarbij jongeren vaker meerdere activiteiten combineren tijdens hun bezoek aan stadscentra, waaronder een bezoek aan de horeca.

Beoordeling van winkelgebieden

De beoordeling van winkelgebieden is licht gedaald, vooral op het gebied van faciliteiten, bereikbaarheid per openbaar vervoer en horeca-aanbod. Mogelijk speelt hierbij de daling in waardering voor gastvrijheid en prijs-kwaliteit een rol, wat wellicht te maken heeft met personeelstekorten.

Toerisme stimuleert detailhandel en Horeca

Voor veel gemeenten zijn verblijfstoeristen en dagtoerisme cruciaal voor het ondersteunen van de detailhandel en horeca. De afhankelijkheid van verblijfstoerisme op gemeenteniveau voor detailhandel blijkt echter relatief beperkt te zijn.

Grensoverschrijdende koopstromen

Grensoverschrijdende koopstromen, vooral in gebieden nabij de Duitse grens, hebben een significante invloed op het koopgedrag. Sinds 2019 is het aantal detailhandelsbestedingen van Nederland naar Duitsland bijna verdubbeld, voornamelijk gedreven door boodschappen.


Met een groeiende focus op horeca en toerisme als drijvende krachten achter de economische dynamiek van binnensteden, is het duidelijk dat investeringen in deze sectoren essentieel zijn voor het behouden van aantrekkelijke en levensvatbare stadscentra in Oost-Nederland.

bron: KSO 2023
bron: KSO 2023

bron: KSO 2023
bron: KSO 2023

Koopstromenonderzoek Oost-Nederland

Het Koopstromenonderzoek biedt al tientallen jaren waardevolle inzichten in het consumentengedrag in de detailhandel. Het recente onderzoek (KSO 2023), uitgevoerd door Goudappel, Ipsos I&O en BRO in opdracht van 82 gemeenten in Oost-Nederland en met steun van de provincies Drenthe, Flevoland, Gelderland en Overijssel, toont een representatief beeld van de koopstromen in de regio. Met een netto steekproef van iets meer dan 70.000 huishoudens biedt het onderzoek een gedetailleerd inzicht dat essentieel is voor het informeren van beleidsbeslissingen en investeringen in de regio.

Voor meer gedetailleerde resultaten per gemeente, bekijk: [Resultaten – Koopstromen]