navigatie overslaan

Goed eerste halfjaar 2023 voor Toerisme in Overijssel

  • 4 minuten leestijd

In Overijssel vonden in het eerste halfjaar van 2023 ruim 3,7 miljoen toeristische overnachtingen plaats. Een stijging van maar liefst 18% t.o.v. 2022. Hiermee ligt Overijssel op de lijn van het landelijk gemiddelde.

- Groei hotels het sterkst (+39%)

- Huisjesterreinen blijft grootste sector met blijvende groei (+13%)

- Groepsaccommodaties na forse stijging in 2022 nog verder gestegen (+18%)

- Vooral kampeerterreinen in juni iets minder dan in mei, wel groei eerste halfjaar (+5%)

Overnachtingen stijgen 18% in het eerste halfjaar in Overijssel

Het aantal overnachtingen in Overijssel is sterk gestegen ten opzichte van 2022 (18%). We zien hier dat zowel het aantal inkomende overnachtingen (+56%) als het aantal binnenlandse overnachtingen (+12%) gestegen zijn. Hoewel juni een zonnige maand was, lag het aantal overnachtingen (942.000) iets lager dan in mei.
Mogelijk doordat de feestdagen allemaal in mei vielen. Ook landelijk zien we dit beeld, zij het minder uitgesproken. Echter, gemiddeld in Nederland was er daling in het binnenlandse toerisme en een stijging in het inkomende toerisme in vergelijking tot mei. In Overijssel zagen we op beide markten een daling. Dit valt te verklaren doordat er vooral minder werd gekampeerd in juni.

Binnenlandse markt stijgt sterker dan buurprovincies

We zien in Nederland ook een stijging van 18% gemiddeld. Echter wanneer we kijken naar onze buurprovincies (Drenthe & Gelderland) zien we dat deze minder hard stijgen dan Overijssel. We zien in Gelderland een stijging van 7% t.o.v. 2022 en in Drenthe een stijging van 6%. Dit is grotendeels debet aan het feit dat de binnenlandse overnachtingen in deze Provincies minder hard stijgen dan de Overijsselse binnenlandse overnachtingen (Overijssel +12%, Drenthe -2% en Gelderland +0,4% t.o.v. 2022). Drenthe laat echter wel een grotere groei op de inkomende (Duitse) markt zien.

Boven niveau van 2019

Wanneer we de cijfers vergelijken van voor de Coronaperiode zien we nu dat dit op zowel de binnenlandse als inkomende markt weer boven het niveau van 2019 ligt. Dit was in 2022 nog niet het geval met de inkomende overnachtingen. In Overijssel hebben er in het eerste halfjaar van 2023 maar liefst 30% meer overnachtingen plaatsgevonden dan in 2019 (+32% binnenlands en +30% inkomend).

Met name hotels populair in het eerste halfjaar van 2023

Inzoomend op de types accommodaties zien we dat huisjesterreinen nog steeds het meest populair zijn in Overijssel met 1.416.000 overnachtingen. We zien echter de grootste groei t.o.v. 2022 in de hotelsector. Deze sector is met maar liefst 39% gegroeid t.o.v. 2022 tot 1.080.000 overnachtingen in het eerste halfjaar van 2023. Deze groei ligt sterk boven het Nederlands gemiddelde van 29%! Ook wanneer we kijken naar de vergelijking met 2019 zien we dat dit sterk gegroeid is. Het aantal overnachtingen in het eerste half jaar ligt maar liefst 29% hoger dan in 2019 (t.o.v. 12% in Nederland).

Groepsaccommodaties blijven stijgende lijn voortzetten

Een andere opvallende groeiende sector is die van de groepsaccommodaties. Deze zijn vorig jaar al hard gegroeid, maar ook in 2023 groeit deze sector weer hard met een groei van 18%. Naar verwachting zijn een deel van de weekendjes met familie en vrienden, die men na Corona wilde inhalen, in 2022 geboekt voor 2023.
Dit niveau ligt maar liefst 52% hoger dan in 2019, terwijl het Nederlands niveau nog niet op het niveau pré-Corona zit. Ook in onze naburige provincies is dit nog niet het geval (Drenthe: 85%, Gelderland 87%).

Duitsers weten weg ook weer naar Overijssel te vinden

De Duitse markt is belangrijk voor Overijssel. We beschreven in juli al dat Duitsers weer van plan waren om de grens over te gaan (o.a. naar Nederland). Het eerste halfjaar van 2023 vonden er maar liefst 418.000 overnachtingen plaats door Duitsers in Overijssel. Dit is maar liefst 51% meer dan in 2022 en 28% meer dan in 2019, het laatste pré-corona jaar. Hiermee ligt het aantal overnachtingen door Duitsers voor het eerst weer boven het niveau van voor de Coronacrisis.

Verwachtingen

De cijfers (vanuit CBS) geven een terugblik. Het zomerseizoen is in volle gang en het is lastig om hier betrouwbare voorspellingen over te doen. Is men meer in Nederland (gebleven) vanwege de extreme weersomstandigheden elders? Of toch last-minute op pad gegaan? Uitgaande van de vorige jaren kunnen we verwachten dat we dit jaar op ca. 9,5 miljoen overnachtingen uit gaan komen. Ook zien we dat verdere groei nog mogelijk is. De bezettingsgraad ligt nog iets onder het landelijke gemiddelde.

Eerder schreven we echter al dat ondanks het succes van deze recreatiebedrijven, er signalen zijn die erop wijzen dat de groei zich niet onbeperkt zal voortzetten.