navigatie overslaan

Terugkijken: Leefstijlvinder Kennissessie vitale binnensteden

  • 2 minuten leestijd

De Leefstijlvinder geeft veel inzichten voor stads- en gebiedsmarketing. Deze inzichten in doelgroepen kunnen helpen bij diverse vraagstukken. Op 9 juni was er een online kennissessie. Deze kennissessie ging over de vitaliteit van binnensteden en hoe de leefstijlvinder daarbij kan helpen.

Bekijk hier de Leefstijl Kennissessie hier terug

Hoe kan de Leefstijlvinder bijdragen om van ‘place to buy naar place to be’ te gaan?

Twee van de aangesloten adviesbureaus geven hierover een presentatie.

Adriana Stam van Bureau Buiten vertelt over de Leefstijlen en wat zij wensen in binnensteden. Daarnaast benoemt zij trends en ontwikkelingen in binnensteden en wijze waarop je als stad je kunt profileren.
Bekijk hier de presentatie

Wessel Brocken van Bureau Buhrs presenteert vervolgens een praktische toepassing hiervan aan de hand van een project dat zij in Coevorden hebben gedaan.
Bekijk hier de presentatie

Andere kennissessies

Eerder dit jaar is er al een kennissessie geweest over natuurbeleving. In september volgt er een kennissessie over verblijfsrecreatie.

We hopen ook dit jaar onderzoek te kunnen doen naar cultuurbeleving, waarna er ook een kennissessie zal volgen (december) over de Leefstijlvinder

Leefstijlvinder

De Leefstijlvinder geeft inzicht in verschillende type mensen en wat zij belangrijk vinden. Dit heeft invloed op het gedrag in de vrije tijd en vakantievoorkeuren. De leefstijlvinder is ontwikkeld in opdracht van 9 provincies. Daarnaast zijn er 10 adviesbureaus als partners aangesloten. Op leefstijlvinder.nl is alle informatie vrij toegankelijk.

Wil je niets missen? Meld je dan hier aan voor updates over de Leefstijlvinder.