navigatie overslaan

Groen moet je doen- ook in de vrijetijdseconomie van Overijssel!

  • 3 minuten leestijd

Een duurzame bedrijfsvoering binnen de vrijetijdseconomie van Overijssel wordt steeds belangrijker. Dit geldt zowel voor de ondernemer als bezoeker van deze vrijetijdseconomie. Klimaatverandering speelt een steeds belangrijkere rol in het leven en men is bewust van diens gevolgen.

Green Key keurmerk

Green Key is een keurmerk én hulpmiddel dat verschillende bedrijven in deze sector al toepassen om te verduurzamen. Voordat een bedrijf dit keurmerk ontvangt, zijn er verschillende maatregelen genomen om te verduurzamen. Hierbij heeft Green Key als vereiste dat deze genomen maatregelen niet mogen inleveren op de comfort en kwaliteit van de bezoekers. Maar, van de ruim 1.000 verblijfsrecreatieve bedrijven in Overijssel maken slechts 21 gebruik van Green Key. De vraag is waarom dit hulpmiddel niet breed wordt gedragen door ondernemers uit de verblijfsrecreatieve sector van Overijssel. Ondernemers geven aan veelal aan veel verplichtingen te moeten voldoen die niet haalbaar zijn aldus het onderzoek van Maaike olde Nordkamp.

Afstudeeronderzoek

Afstudeerder Maaike olde Nordkamp heeft voor ons onderzoek naar gedaan naar dit vraagstuk. Haar scriptie: ‘De stap richting een duurzame transitie van campings in Overijssel’ sluit hier goed op aan. In samenwerking met een belangrijk onderdeel van de verblijfsrecreatieve sector van Overijssel; de campings, is in kaart gebracht waar de wensen en behoeften wél liggen met betrekking tot verduurzaming.

Wist je dat?

Deze scriptie zelfs de Student Innovatie Award 2022 van Gastvrij Overijssel heeft gewonnen? Zeer relevante input voor de vrijetijdseconomie van Overijssel dus!

Inzichten van het onderzoek

  • Het mereldeel van de vrijetijdseconomie van Overijssel beschikt nog niet over de juiste middelen om te verduurzamen, namelijk kennis, tijd en geld;
  • Voordat verduurzaming plaats kan vinden, is een effectieve beïnvloeding vanuit stakeholders nodig. De vrijetijdseconomie van Overijssel wil gestimuleerd, overtuigd en verleid worden om duurzamere keuzes te maken. In de huidige situatie mist (een deel van) deze groep nog de noodzaak om te verduurzamen. Deze is volgens hen wel nodig;
  • Vanuit de vrijetijdseconomie van Overijssel is behoefte aan een adviserende en faciliterende rol aangaande het duurzaamheidsvraagstuk. MarketingOost kan deze mogelijk oppakken.
  • Er is behoefte aan een eenvoudige en laagdrempelige manier van benadering ten aanzien van verduurzaming. Hierbij willen zij geen verplichtingen in de vorm van administratieve last hebben.
  • Er is vooral behoefte aan ‘quick wins’; oftewel verbeteringen die zichtbaar zijn, direct voordeel bieden en snel implementeerbaar zijn.

Aan de hand van deze wensen en behoeften is een duurzaamheidbeoordelingsinstrument ontwikkeld. MarketingOost kan dit in de toekomst inzetten als hulpmiddel voor bedrijven om hen te helpen verduurzamen. Door inzicht in de huidige situatie kan duidelijk bepaald worden hoe men hierop kan verbeteren. Het instrument is gebaseerd op de belangrijkste Sustainable Development Goals.