navigatie overslaan

15 procent minder overnachtingen in Overijssel in 2020

  • 3 minuten leestijd

Het aantal toeristische overnachtingen in Nederland is in 2020 vergeleken met een jaar eerder met 30 procent afgenomen naar 86,2 miljoen. In Overijssel lijkt de schade beperkt met ‘maar’ 15 procent minder overnachtingen naar 6,1 miljoen. Dit zijn echter wel ruim een miljoen overnachtingen minder dan een jaar eerder.

Vooral hotels en groepsaccommodaties zagen het aantal overnachtingen afnemen. Door een sterke toename van het aantal binnenlandse gasten in de zomerperiode, daalde het aantal overnachtingen bij campings en huisjesterreinen minder hard. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige jaarcijfers.

Door groot aandeel binnenlands toerisme is schade beperkt in Overijssel

Hoewel Overijssel de laatste jaren in toenemende mate in trek is bij Duitsers, is het wegblijven hiervan voor een deel opgevangen door de binnenlandse gast die het afgelopen jaar massaal in eigen land bleef. De afgelopen jaren was circa 83% van de overnachtingen voor rekening van de binnenlandse gast, terwijl dat gemiddeld in Nederland op 58% lag. In 2020 steeg dit aandeel binnenlands toerisme in Overijssel zelfs naar 91%. Het marktaandeel van Overijssel (aantal overnachtingen in Nederland) is gestegen van 6 naar 7 procent.

Hotels zwaar getroffen

Met een daling van 21 procent in aantal overnachtingen is de hotelmarkt in Overijssel zwaar getroffen. Door het relatief beperkte aandeel buitenlandse gasten is deze daling minder groot dan gemiddeld in Nederland (-47%). Met het wegvallen van 200.000 overnachtingen door buitenlandse gasten is deze markt meer dangehalveerd.

Huisjesterreinen noteren kleine plus onder Nederlanders

De maatregelen omtrent Corona en de behoefte aan eigen sanitair heeft in 2020 de vraag naar huisjesterreinen doen toenemen. Hoewel de daling onder buitenlandse gasten niet gecompenseerd kon worden, is het aantal overnachtingen onder Nederlandse gasten in Overijssel met 4 procent gestegen. De gemiddelde daling van 11 procent ligt daarmee onder het landelijke gemiddelde (-20%).

Kampeerterreinen deden het minder dan gemiddeld

Opvallend is de daling van 9 procent in het aantal overnachtingen op campings in Overijssel. Landelijk is dat met slechts 4 procent gedaald. Het wegvallen van 130.000 overnachtingen door Duitsers is hier voor een belangrijk deel de oorzaak van. De groepsaccommodaties waren het grootste deel van het jaar gesloten, maar konden soms gedeeltelijk open, waardoor het een vertekend beeld oplevert (40 procent daling).

N.B. De cijfers van CBS zijn schattingen op basis van een steekproef. de stijging in aantal overnachtingen bij groepsaccommodaties is hierdoor mogelijk vertekend. Zeker bij deze lage aantallen zijn de foutmarges relatief groot. Ook omdat er in het coronajaar 2020 veel onverwachte zaken gebeurden (sluitingen van accommodaties op last van veiligheidsregio’s, bijvoorbeeld). Over enkele maanden publiceert CBS de nader voorlopige cijfers. Binnenkort volgt een nadere uitwerking van de cijfers naar de deelregio’s binnen Overijssel.